Duurzaamheid

Hoe gaan we om met de aarde die ons gegeven is? De Raad wil kerken stimuleren om deze vraag hoog op de agenda te zetten. De werkgroep die zich bezighoudt met dit thema is de werkgroep Theologie, kerk en duurzaamheid. Ook op de website Kerk en milieu is veel achtergrondinformatie te vinden. Hieronder vindt u de meest recente berichten.

Het Groene Normaal

In het boek ‘Het Groene Normaal’ vertellen tien christenen hoe zij duurzaamheid handen en voeten geven in hun dagelijks leven. Hun geloof is daarbij niet alleen hun belangrijkste inspiratiebron, maar het geeft ze ook hoop en vertrouwen. >>

Aandacht voor de schepping

Tussen 1 september en 4 oktober wordt de periode van de schepping gehouden. Miljoenen christenen wereldwijd staan in deze periode stil bij het behoud van de aarde en alle leven dat zich daarop bevindt. In veel kerken wordt extra aandacht gevraagd voor de zorg voor de Schepping. >>