Broeder Matthew vanaf zaterdag ‘dienaar van Gemeenschap’ Taizé

Zoals in de zomer aangekondigd, zal de prior van Taizé (broeder Alois) zijn ambt van ‘dienaar van gemeenschap’ in de Taizé gemeenschap overdragen aan broeder Matthew. Dit gebeurt, aan de vooravond van advent, tijdens het avondgebed van aanstaande zaterdag 2 december (aanvang 20.30u).

Het avondgebed zal worden bijgewoond door de bisschop van Autun, Benoît Rivière, metropoliet Maximos van het oecumenisch patriarchaat in Genève, de anglicaanse bisschoppen Olivia Graham van Reading en Smitha Prasadam van Huddersfield, en dominee Laurent Schlumberger, voormalig president van de Verenigde Protestantse Kerk van Frankrijk. Hun aanwezigheid onderschrijft het oecumenische karakter van de roeping van Taizé aantonen.