Voorbereidings-webinar Week van gebed: een goede start

Op woensdagavond 15 november kunnen mensen die aan de slag gaan met de voorbereiding van de Week van gebed voor eenheid aansluiten bij een online webinar.

De gebedsweek voor eenheid kent een lange gebedstraditie die ruim 175 jaar geleden al begon. Wereldwijd bidden miljoenen christenen om eenheid. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief.

Het materiaal voor deze gebedsweek is ontwikkeld door christenen in Burkina Faso. In Nederland zorgen MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN) voor de vertaling en uitgave van het materiaal.

In dit webinar wordt het thema ‘Heb God lief… en je naaste als jezelf’ toegelicht en krijgen deelnemers krijgen praktische tips hoe ze de Week van gebed kunnen organiseren en voorbereiden. Niet alleen binnen hun eigen geloofsgemeenschap, maar juist ook samen met anderen.

Het webinar (19.30 uur – 21.15 uur) is gratis toegankelijk.