Broeder Alois draagt prior-ambt Taizé over

In overeenstemming met de regel van Taizé, volgens welke de prior van de gemeenschap een broeder benoemt om de continuïteit na hem te waarborgen, zal Taizé-broeder Alois zijn ambt van prior dit jaar overdragen aan de Engelse broeder Matthew. De wisseling van het priorschap zal plaatsvinden op 3 december 2023, de eerste zondag van advent.

Broeder Alois licht zijn stap toe: ‘Achttien jaar na frère Roger te hebben opgevolgd, en nu de wereld en de Kerk de afgelopen twintig jaar zo veranderd zijn, voel ik dat de tijd is gekomen voor een broeder die na mij in onze communiteit is gekomen om mijn verantwoordelijkheid over te nemen. In de familie-achtige opvatting die we hebben van ons communiteitsleven heeft het ambt van prior noch een leeftijdsgrens, noch een tijdslimiet vooraf vastgesteld. Maar ik vond dat het aan mij is om deze taak door te geven terwijl ik de tijd kan nemen om deze overgang voor te bereiden zonder onder druk te staan.

De laatste twee jaren heb ik alle broeders geraadpleegd, we hebben gebeden en hierover nagedacht. En ik heb broeder Matthew gekozen als nieuwe voorganger. Ik heb er volledig vertrouwen dat hij voor continuïteit zal zorgen en de juiste stappen zal zetten om onze gemeenschap te stimuleren om, volgens de intuïtie van haar stichter, een ‘kleine gelijkenis van gemeenschap’ te zijn.’

Anglicaanse traditie

Broeder Alois (Alois Loeser) werd op 11 juni 1954 geboren in Ehingen am Ries, Duitsland. Als Rooms-katholiek, trad hij in 1974 toe tot de gemeenschap van Taizé. Hij is prior sinds het overlijden van frère Roger, op 16 augustus 2005. Broeder Matthew (Andrew Thorpe) werd geboren op 10 mei 1965 in Pudsey (Verenigd Koninkrijk). Vanuit de Anglicaanse traditie, trad hij in 1986 toe tot de Taizé-gemeenschap.

Foto: broeder Matthew (L) en broeder Alois
Fotograaf: Marija Poklukar, copyright Ateliers et Presses de Taizé, France