Koninklijke onderscheiding voor aartspriester Theodoor van der Voort

v. Theodoor van der Voort, aartspriester van de Russisch Orthodoxe parochie in Deventer, ontvangt dit jaar een koninklijke onderscheiding. Dit heuglijke nieuws werd hem op 26 april telefonisch op zijn vakantieadres overgebracht door de burgemeester van Deventer, Ron König. Die deelde hem mee dat Zijne Majesteit de Koning hem heeft benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Dit voor zijn 40-jarige inspanningen als (aarts)priester van de Orthodoxe Kerk. Niet alleen in Deventer maar tot ver daarbuiten. De daadwerkelijke uitreiking door de burgemeester zal plaatsvinden op 14 mei na de viering van de liturgie in de Orthodoxe parochie van Deventer.

v. Theodoor van der Voort is een markante priester van de Orthodoxe Kerk in Nederland. Hij studeerde in de jaren zeventig theologie aan de Geestelijke Academie in Leningrad. Na een botsing met de KGB werd hij het land uitgezet. Hij vervolgde zijn studie aan de Theologische Faculteit in Belgrado en werd in 1982 priester gewijd. Hij diende enkele jaren in Den Haag bij de Russisch Orthodoxe parochie onder het patriarchaat van Moskou. In 1984 stapte hij over naar het aartsbisdom van Parijs onder de jurisdictie van het patriarchaat van Constantinopel. Zijn bisschop gaf hem de opdracht om in Deventer een parochie te beginnen. Aan deze taak heeft v. Theodoor zich, naast zijn betaalde werk, decennia met grote inzet gewijd. De parochie groeide in de loop der jaren en telt momenteel ca. 200 leden. Het is een geloofsgemeenschap met een multinationaal karakter. Enkele jaren geleden keerde het Russisch-orthodoxe aartsbisdom van Parijs weer terug naar het patriarchaat van Moskou. Dat belette v. Theodoor niet om zich publiekelijk uit te spreken tegen de Russische invasie in Oekraïne en de steun van patriarch Kirill voor president Poetin.

Universele Orthodoxie

De aanvraag voor een koninklijke onderscheiding werd ingediend door de parochie in Deventer en ondersteund door v. Hildo Bos van de Russisch Orthodoxe parochie in Amsterdam en door Geert van Dartel, voorzitter van de Raad van Kerken.

v. Hildo prijst de onvoorwaardelijke positiviteit van v. Theodoor van der Voort. ‘Hoe moeilijk een situatie ook kan zijn, hoe eenzaam hij zich ook kan voelen als priester, rector en deken, hoe geringschattend anderen zich ook opstellen, v. Theodoor komt met een warme glimlach en zoekt oplossingen.’ Ook noemt hij ‘de onvoorwaardelijke dienst aan de universele Orthodoxie’ die verder reikt dan de nationale traditie of de eigen jurisdictie. Niet onbelangrijk is bovendien dat v. Theodoor kennis heeft van de grotere Russische traditie die meer omvat dan het patriarchaat van Moskou.

Toegewijd aan oecumene

Geert van Dartel benadrukt de oecumenische inzet van v. Theodoor van der Voort. ‘In de Raad hebben wij v. Theodoor leren kennen als een betrokken en positief ingestelde priester van de Russisch-orthodoxe Kerk die de oecumenische contacten en samenwerking met andere kerken is toegedaan.’ Kennis en ervaring inzake oecumene deed v. Theodoor niet alleen in zijn kerkelijk werk op. Hij was achtereenvolgens werkzaam voor het Instituut voor Missiologie en Oecumenica (IIMO), de Europa-commissie van het protestantse werelddiaconaat en de rooms-katholieke hulporganisatie Kerk in Nood-Oostpriesterhulp. De laatste jaren van zijn werkzame leven werkte hij als docent scheikunde en algemene natuurwetenschappen op verschillende middelbare scholen. Sinds zijn pensionering wijdt hij zich volledig aan zijn priesterlijke en bestuurlijke taken in dienst van de Orthodoxe Kerk.

De Raad van Kerken in Nederland feliciteert v. Theodoor van der Voort van harte met deze koninklijke onderscheiding.