Webinar: Aan de slag met de Week van gebed voor eenheid

Ben je enthousiast geworden over de Week van gebed voor eenheid, en overweeg je om in eigen woonplaats, gemeente of parochie aan de slag te gaan. Of doe je wellicht al jaren mee en is nieuwe inspiratie welkom?

Tijdens het voorbereidings-webinar van de Week van gebed voor eenheid reiken MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN) tips en inspiratie aan om aan de slag te gaan.

In het webinar staan wordt stilgestaan bij het jaarthema ‘Doe goed, zoek recht’ en wordt in break-outsessies bijgepraat over de onderwerpen:

  • Zo organiseer je een oecumenische viering
  • Creatief invulling geven aan de dagelijkse gebedsactiviteiten
  • Betrek meer mensen bij de gebedsweek (werving en promotie)

Tijdens het webinar delen de betrokken organisaties informatie en is er ruimte voor ontmoeting met andere lokale initiatieven en organisatoren. Deelname is gratis, aanmelding gewenst.

Aanmelden voor het webinar Week van gebed voor eenheid