CEC werkte in 2021 aan profilering en meer focus

Het jaarverslag met een overzicht van de activiteiten van de Conferentie van Europese Kerken (CEC) in 2021 is uitgekomen. Naast wat gerealiseerd is, geeft het ook weer waar de uitdagingen liggen.

Het verslag beschrijft het werk van de conferentie in de context van Covid-19 en beschouwt aandachtsgebieden als vrede & verzoening, ecclesiologie & zending, de dialoog met de Europese instellingen, het EU-beleid & wetgeving, mensenrechten, zorg voor de schepping & duurzame ontwikkeling, wetenschap, nieuwe technologie, onderwijs, democratie & diversiteit alsook migratie & asiel.

In de inleiding van het verslag schrijven CEC-voorzitter ds. Christian Krieger en CEC-secretaris-generaal dr. Jørgen Skov Sørensen hoe de conferentie zich aan de beperkingen van de pandemie en organisatorische uitdagingen heeft aangepast. ‘Dat was mogelijk dankzij de toegewijde staf, lidkerken, de nationale raden van kerken en de betrokken partner-organisaties.’

’In 2021 zijn we een nieuwe richting ingeslagen. Na enkele jaren van organisatorisch onderzoek en een grondige analyse kwam de raad van bestuur van de CEC tot het besluit om in 2021 toe te werken naar een beter geprofileerde en meer gefocuste organisatie.’