Katholieke Vereniging voor Oecumene zoekt Coördinator

De Katholieke Vereniging voor Oecumene zoekt per 1 september 2022 een Coördinator.
De vereniging geeft mede gestalte aan de inzet van de Rooms-Katholieke Kerk voor de oecumenische samenwerking. De vacature ontstaat vanwege de pensionering van twee medewerkers. Het betreft een nieuwe functie.

De coördinator vervult een centrale rol in het netwerk van de vereniging. Hij/zij onderhoudt contacten met het bestuur en met leden en donateurs van de vereniging. Voor deze functie zoeken we een rooms-katholiek die kerkelijk betrokken is, bekend is met theologische en oecumenische gesprekken en affiniteit heeft met de oecumenische beweging. De vereniging ziet uit naar een coördinator met een ondernemende geest en opleiding op academisch of HBO niveau.

Het secretariaat van de vereniging is gehuisvest bij het bureau van de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) in ’s-Hertogenbosch. De vereniging biedt hiermee een functie waarin de coördinator zich op het gebied van oecumenische samenwerking en theologie verder kan ontwikkelen. Sollicitaties ontvangt de vereniging graag vóór 8 april a.s.

Lees de volledige vacaturetekst