Voor u is niemand vreemdeling

Barmhartige God,
wij zijn sprakeloos van ontzetting
als wij de berichten lezen over de vluchtelingen op Lesbos.
Wij roepen U aan in onze machteloosheid, in onze schaamte:
voor mensen op de vlucht, op zoek naar geluk, gestrand, ontmoedigd,
voor mensen voor wie onze samenleving haar deuren sluit.
Zie ons aan in onze onmacht, in onze vertwijfeling.

Wees bij hen, wees bij de naamlozen en de ontheemden,
wees bij de mensen die het niet gehaald hebben, die spoorloos verdwenen zijn,
wees bij de mensen die zijn achtergebleven en wanhopig wachten op bericht.
Gij kent hen, voor U zijn zij niet onbekend, niet ongezien.

Wij danken U voor allen die zich voor hen inzetten,
daar ter plekke en hier op afstand,
vrijwilligers, gezondheidswerkers, bemiddelaars, tolken.
Schenk hen moed en doorzettingsvermogen.
Open de harten van hen die politieke verantwoordelijkheid dragen,
schenk hen mildheid en mededogen.

Want voor U is niemand vreemdeling.
In Uw familie is iedereen broer en zus, zijn wij allen Uw kinderen.
Wees er voor al Uw mensen,
wees voor ons allen een schoot van ontferming.
Amen.

Peter Nissen,
emeritus hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit

Peter Nissen verzorgt de Oecumenelezing 13 mei 2022