Horen, zien en spreken

Op 6 november vond een toerustingsdag plaats van het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Almatine Leene, predikant, Theoloog des Vaderlands en ervaringsdeskundige hield een indrukwekkende lezing over daderschap, schuld, recht en gerechtigheid met de titel ‘Horen, zien en spreken’. In deze lezing verbond zij de woorden van Jezus uit Mattheus 5, 27-30 aan haar eigen ervaringen in Zuid-Afrika. Haar lezing is hieronder terug te zien.

Lezing Almatine Leene

Daarnaast vonden diverse verdiepende en toerustende workshops plaats rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Samenvattingen, presentaties en ander materiaal is te vinden op de website van het Meldpunt.

In het voorjaar 2022 biedt het Meldpunt Misbruik opnieuw de training voor vertrouwenspersonen aan. De training heeft vier onderdelen die elk een dagdeel duren. De eindopdracht bestaat uit het maken van een plan van aanpak. Inschrijving kan bij het Meldpunt.

Andere kerkelijke meldpunten

Naast het bovengenoemde Meldpunt zijn er meerdere kerkelijke meldpunten. Alle meldpunten werken nauw samen op het gebied van preventie. Bij klachten en meldingen geven de meldpunten advies en ondersteuning, gebaseerd op de eigen kerkelijke structuur. Overige kerkelijke meldpunten zijn:

Veilige Kerk

Op de website veiligekerk.nl, het platform van de samenwerkende meldpunten, is onder andere een stappenplan te vinden voor kerkelijke gemeenschappen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en preventief beleid te ontwikkelen.

Op instigatie van de Raad van Kerken hebben in 2014 twintig kerken de verklaring ‘De kerk, een veilige plek’ ondertekend.