Voorkom ramp Griekse eilanden

Lesvos, EKD, Potsdam. Copyright: Jörn Neumann

Kerk in Actie roept met 12 andere humanitaire organisaties het kabinet op Griekenland te helpen om asielzoekers die vastzitten op de Griekse eilanden te evacueren. Ook vragen we medische zorg te verlenen en zo snel mogelijk 500 kwetsbare kinderen opvang te bieden in Nederland.

Catastrofe dreigt

Zonder solidariteit van de EU-lidstaten is het voor Griekenland een onmogelijke opgave om de tienduizenden vluchtelingen in de kampen op de Griekse eilanden in veiligheid te brengen. Duizenden mensen, waaronder veel kwetsbare kinderen, zitten daar opeengepakt zonder warm water, hygiëne en medische zorg. Er is maar één kraan voor 1300 mensen. Vluchtelingen staan urenlang in de rij voor een maaltijd en de tentjes staan tussen het open riool en vuilnis in de modder. Thuisblijven, afstand houden en regelmatig je handen wassen is in deze omstandigheden onmogelijk. Artsen trokken al aan de bel om te waarschuwen voor de gevolgen van een corona-uitbraak.

Daarom roepen 13 humanitaire organisaties waaronder Kerk in Actie in een brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, mevrouw A. Broekers-Knol, Nederland op steun te verstrekken bij de evacuatie en maatregelen die medici nodig achten om een humanitaire ramp op de Griekse eilanden af te wenden. Ook pleiten ze ervoor aan te sluiten bij het initiatief van de Europese Commissie om op korte termijn te starten met de relocatie van de meest kwetsbaren, waaronder de alleenstaande kinderen. En hierbij concreet aan te bieden om 500 kinderen over te nemen en veilige opvang te bieden in Nederland.

Zorgen gedeeld door partner op Lesbos

Borderline Lesvos, die met steun van Kerk in Actie hulp geeft aan gestrande vluchtelingen op Lesbos, gaf ook al aan zich grote zorgen te maken: “We kunnen ons niet voorstellen hoe erg het zou zijn als het virus het kamp van Moria binnenkomt waar nog steeds 20.000 mensen zitten,” schreef Alice Kleinschmidt ons in een bericht.

Kerk in Actie geeft niet alleen hulp op Lesbos, maar ook op het Griekse vasteland. De Grieks-Orthodoxe Kerk vangt daar een deel van de alleenstaande minderjarige vluchtelingen op. Kerk in Actie draagt bij aan de extra kosten die nodig zijn in verband met het corona-virus, zoals een verpleegkundige en medische materialen.

Start een petitie in uw gemeente

Ook u kunt plaatselijk meehelpen. Start een lokale petitie en vraag uw burgemeester om een aantal kwetsbare kinderen uit Griekenland in uw gemeente op te nemen. Bied daarbij ook aan om te overleggen met uw burgemeester hoe u kunt helpen bij de opvang.

Foto boven: Lesvos, Delegationsreise von EKD, Stadt Potsdam, Stadt Rottenburg und SEEBRÜCKE nach Lesvos und Athen am 27.02.2020 und 28.02.2020. Copyright: Jörn Neumann.