Afscheid Olav Fykse Tveit van Wereldraad

Na ruim tien jaar als algemeen secretaris dienstbaar te zijn geweest aan de Wereldraad van Kerken nam dr. Olav Fykse Tveit op 1 april afscheid. Hij zal, als voorzitter van de Evangelisch-Lutherse bisschoppenconferentie, de Kerk van Noorwegen gaan leiden. 

In zijn jaren als secretaris zag Tveit de rol van de media voor de kerken groter worden. “De kerk moet gezien en gehoord worden. Met haar boodschap en publieke rol draagt zij bij aan het maatschappelijk debat. In de oecumenische beweging wordt vaak gesproken over de profetische opdracht van de kerken. Naar mijn idee heeft dat alles te maken met het laten klinken van een helder geluid en om als kerken zowel kritisch als constructief te zijn.”

Lees hier het (engelstalige) afscheidsinterview met dr. Olav Fykse Tveit.