Nieuwe preses Protestantse Kerk: ds. Marco Batenburg

Ds. Marco Batenburg (1972, Dordrecht) is zojuist verkozen tot preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij volgt ds. Saskia van Meggelen op.

Met vrucht en visie leidinggeven
In zijn kennismakingstoespraak geeft Batenburg aan dat hij hoopt dat in vergaderingen van de synode niet alleen besluiten worden genomen, maar ook het geloofsgesprek plaatsvindt. “Als kerk leven en herleven we van de gekruisigde en opgestane Christus. Onze vreugde ontspringt telkens aan die Bron. Laten we als synode telkens weer de kerk uitnodigen om het van deze Christus te verwachten. Om van zijn genade te leven. Ik hoop dat de synode ook een plaats zal zijn om elkaar daarin te oefenen. Niet alleen een vergadering waarin besluiten worden genomen, maar ook een ontmoetingsplaats om het geloofsgesprek voeren. Om van daaruit ook met vrucht en visie leiding te geven aan de kerk.”
 
Werkervaring
Batenburg is momenteel gemeentepredikant in de Protestantse Gemeente Gouda (wijkgemeente Sint Janskerk). Daarvoor is hij gemeentepredikant geweest in Waddinxveen, Zalk en Veecaten. Batenburg studeerde theologie aan Universiteit Utrecht. Hij is afgestudeerd in de vakken dogmatiek en Nieuwe Testament.

Naast zijn predikantschap bekleedt Batenburg op dit moment een aantal bestuurlijke functies: lid van de Raad van Toezicht van de Hervormde Stichting Sonneburgh (gezondheidszorg; portefeuille identiteit) en voorzitter Raad van Toezicht van de IZB, vereniging voor Zending in Nederland. Deze laatste functie zal hij in verband met mogelijke belangenverstrengeling per direct neerleggen.