Divaligroet 2019

Begeleidende tekst op website van de Raad van Kerken bij de Divaligroet 2019

De contactgroep hindoes-christenen brengt deze divaligroet uit met de bedoeling dat kerken en parochies die actief zijn in een omgeving waar hindoes wonen een groet over kunnen brengen. Het Divalifeest valt dit jaar op 27 oktober 2019.

Downloaden pdf: klik hier

De tekst waar de gemeenten en parochies gebruik van kunnen maken luidt:

…..
de lamp van de zachte liefde
de lamp van het wonderlijk geduld
de lamp tegen geïrriteerdheid, tegen wanhoop, vertwijfeling
de lamp van het juiste woord, van het zoeken,
van het tasten naar taal
naar de taal die het hart verovert
de lamp tussen pool en tegenpool
    Shrinivāsi

U viert op 27 oktober aanstaande als hindoes in Nederland het Divali-feest. In het donkerste deel van de maand ontsteekt u lampen en lichtjes. Het is een moment van overgang. Het duister wijkt. Wij delen met u de werkelijkheid waarin kwaad en onwetendheid zich op allerlei manieren manifesteren. Zij jagen ons angst aan. Zij roepen gemakkelijk irritatie, wanhoop of vertwijfeling op. Wij verlangen naar een manier van samen leven waarin liefde met geduld de goede woorden vindt. Taal om te verbinden. Want we willen verbinding maken vanuit het hart. Het Divali-feest wortelt in tal van hindoe-verhalen en tradities. Deze kunnen in de Nederlandse samenleving bijdragen aan de versterking van de geduldige liefde. Wij blijven die liefde verwelkomen en wensen u als christenen in Nederland van harte ‘Shubh Divali’: goed Divali-feest!