Dialoog kweken menselijke embryo’s

Minister De Jonge entameert maatschappelijke dialoog over het kweken van menselijke embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek: ook u kunt mee doen.

Mede op verzoek van de kerken houdt het Ministerie van Volksgezondheid dit najaar een maatschappelijke consultatie over het kweken van menselijke embryo’s speciaal voor wetenschappelijk onderzoek. Op vrijdag 15 november vindt in Utrecht een ‘maatschappelijk café’ plaats waarvoor we u van harte uitnodigen. De bijeenkomst begint om 16:30 uur met een welkomstwoord van Minister De Jonge. Na een eerste gespreksronde volgt een buffet, gevolgd door een ‘lagerhuisdebat’. Om 20:30 uur wordt afgesloten met een borrel.

Inbreng vanuit de kerken is zeer gewenst!

Via onderstaande link kunt u zich aanmelden: www.maatschappelijkcafe.nl/speciaalkweken

Voor achtergrond informatie klikt u hier