Opinie

Auteurs uit de volle breedte van onze lidkerken delen hun waarnemingen en overpeinzingen.

Wij geloven – Vader (II)

Dit boek is een nieuwe poging om de inhoud van ons gezamenlijk geloof te doordenken en uit te leggen aan allen (niet alleen aan theologen) die geïnteresseerd zijn in de eenheid van het christelijk geloof. Geert van Dartel bespreekt het boek in zes artikelen. Dit is het tweede artikel. >>

75 Facestories

Het Centraal Joods overleg (CJO) heeft opdracht gegeven om 75 joden te portretteren in woord en beeld. Julie Blik maakte de foto's; Els Quaegebeur tekende de verhalen op. >>

Nooit te laat

Te laat. Om het lijden nog af te wenden, om je nog te bekeren, om het Bijbels te zeggen. Het zou het antwoord kunnen zijn op een vraag die mensen van alle tijden zich stellen. Gelukkig is het nooit te laat voor een nieuw begin. >>