Opinie

Auteurs uit de volle breedte van onze lidkerken delen hun waarnemingen en overpeinzingen.

Het Groene Normaal

In het boek ‘Het Groene Normaal’ vertellen tien christenen hoe zij duurzaamheid handen en voeten geven in hun dagelijks leven. Hun geloof is daarbij niet alleen hun belangrijkste inspiratiebron, maar het geeft ze ook hoop en vertrouwen. >>

Geborgen tranen

Een boekje voor hoop, troost en liefde, dat is de opzet van gebundelde woorden uit de bijbel bestemd voor mensen met verdriet. ‘Geborgen tranen’, luidt de titel van het kleinood, uitgegeven door de Bijbelvereniging. Het is een kleurrijk uitgevoerd ‘oppak en weglegboekje'. >>

Jan Post Hospers over het OJCM

Jan Post Hospers coördineerde het OJCM (Overleg Joden Christenen Moslims) vanaf de start twaalf jaar terug. Nu hij net met pensioen is, is het een mooi moment met hem terug te blikken. Daniëlle Leder volgt hem op bij het OJCM. >>