Oecumenische Passie Ede
2023


  • Datum:
  • Locatie: De Gelderhorst
  • Adres: Willy Brandtlaan 40, Ede

De afgelopen jaren heeft de Raad van Kerken Ede, samen met een aantal aangesloten kerken, een Passie eorganiseerd. Centraal staat daarbij het lijdensverhaal van Jezus Christus, met een blik op het lijden in de huidige tijd, om ons heen en in de wereld.

Dit jaar wordt samen met de Kleopas-gemeente in Ede de Passie georganiseerd. Met mooie muziek, lezingen en korte overwegingen wordt er ook deze keer weer iets heel bijzonders van gemaakt.

Stille tocht en viering
De Stille tocht start op vrijdag 7 april om 20.15 uur bij De Gelderhorst aan de Willy Brandtlaan 40, 6716 RK Ede. De viering begint aansluitend op de Stille tocht om 21.00 uur in Kerkelijk Centrum Emmaus, Laan der Verenigde Naties 94 te Ede.

Voorganger is ds. Nico van den Houten, predikant van de Hervormde Kleopas gemeente in de Rietkampen. Leden van de Kleopasgemeente verzorgen de muziek en zang. Vanaf 20.10 uur is de Emmaüs open voor mensen, die de stille tocht via een livestream uitzending in de kerk mee willen maken, omdat zij zelf niet aan de tocht deel kunnen nemen.

De Raad van Kerken Ede bestaat uit een groot aantal aangesloten kerken van confessioneel tot vrijzinnig en oecumenisch. Iedereen wordt dan ook uitgenodigd om deze Passie Ede 2023 mee te beleven, van welke gezindte ook.