Evenementen op De Gelderhorst

Oecumenische Passie Ede
2023

Raad van Kerken Ede organiseert, samen met een aantal aangesloten kerken, een Passie. Iedereen wordt uitgenodigd om deze Passie mee te beleven. >>