Actueel

Agenda

Nederland krijgt Interkerkelijke Jongerenraad

Kerkelijk betrokken jongeren een stem geven in de kerken en in de maatschappij. Dat is het doel van de Interkerkelijke Jongerenraad. Op initiatief van enkele jongeren zal dit platform in 2020 opgericht worden.

Lees meer

Opinie & Blogs

Heiligen der Laatste Dagen

In Den Bosch zijn de Heiligen der Laatste Dagen lid van het Beraad van Kerken. Hun toetreding is niet zonder discussie gegaan. Erica Scheenstra en Richard Sleegers vertellen hoe het proces tot toetreding is verlopen en hoe dat past in hun visie op de oecumene. >>