Actueel

Agenda

‘Gods complot, méér dan polarisatie’

Hoe gaan kerken om met scherpe tegenstellingen in maatschappij en eigen kring? Is christelijk geloof een pleister voor alle wonden? Vrijdag 12 mei spreekt Mgr. dr. Dirk Jan Schoon in de Oecumenelezing 2023 over wat ons geloof aanreikt.

Lees meer

Opinie

Monniken op de vlucht

Een groep monniken, uit de abdij van Orval, komt in 1725 terecht op een landgoed bij Zeist. In zijn publicatie 'Vluchtelingen in de republiek' zet mgr.dr. Dick Schoon hun geschiedenis boeiend uiteen. >>

Groen en solidair

Duurzaamheid hoort tot het hart van de kerk. Dat vloeit voort uit de liefde van christenen voor God en Zijn schepping. In dit onlangs verschenen boek laten 36 kerk- en kloostergemeenschappen zien hoe ze hier handen en voeten aan geven. >>