Actueel

Agenda

Nieuwe uitgave Oecumenische Bezinning: ‘Eindelijk vrij?’

Met een breed palet aan onderwerpen, in vier delen ingeleid en voorzien van gespreksvragen biedt deze uitgave een rijke handreiking voor bezinning en dialoog rond slavernij en afhankelijkheid.

Lees meer

Opinie

De vreemdeling in ons midden

Ineke Bakker, voorzitter van de werkgroep Vluchtelingen, las het boek 'De vreemdeling in ons midden. Een Bijbelse ontdekkingstocht'. Hierin betoogt Lianne van der Zee dat er verschillende vreemdelingen in ons midden zijn, die ook verschillend bejegend dienen te worden. >>

Kwetsbaarheid omhelzen

In Christa Anbeek's, vorige week verschenen, boek leest Peter Nissen een waardevolle bijdrage aan een nieuwe oecumenische ecclesiologie. Namelijk, die van een kwetsbare, maar ook hartelijke kerk waar de 'oecumene van vriendschap’ geoefend wordt. >>