Actueel

Historische dag

Het is vandaag, vrijdag 22 januari 2021, een historische dag: het VN-verdrag voor een verbod op kernwapens treedt vandaag in werking. Als 50 landen het verdrag hebben geratificeerd treedt het verdrag, conform de VN-procedures - na 90 dagen in werking. >>

De laatste dingen

Dit boek is een nieuwe poging om de inhoud van ons gezamenlijk geloof te doordenken en uit te leggen aan allen die geïnteresseerd zijn in de eenheid van het christelijk geloof. Geert van Dartel bespreekt het boek in zes artikelen. Dit is het zesde en laatste artikel. >>

Woorden van Hoop en Troost

Subdiaken Fikri Sumer van de Syrisch-Orthodoxe Kerk: Christus is het licht en de liefde op deze wereld. Zijn liefde en de barmhartigheid schitteren in de donkere winter van onze wereld. In deze donkere dagen moeten wij God zoeken. Hij is het licht en verlicht ons naar ziel en lichaam. >>

Die ons aankijkt

Heer onze God, vanuit diepte van ellende roepen wij tot U, machtige God, Hoeder van de arme, weduwe en wees, Beschermer van vreemdeling en vluchteling. Dat uw Koninkrijk kome, dat Uw …

Lees meer

Opinie

Agenda

Serie lezingen over 'de toekomst van ... - het protest; - de politiek; - de mens; - de wereld; - de toekomst. Denken in de Driehoek organiseert avonden met een filosofische en levensbeschouwelijke insteek en een praktische invalshoek. >>