Actueel

‘Koester de toekomst’

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix woont maandagavond 16 januari 2023 in Tivoli Vredenburg in Utrecht het symposium bij van het interreligieuze netwerk In Vrijheid Verbonden, waarin ook de Raad van Kerken participeert. Het thema van de bijeenkomst luidt ‘Koester de toekomst.' >>

Agenda

Week van gebed voor eenheid 2023 wil verbinding brengen

Waar racisme voor verdeeldheid zorgt, wil de Week van gebed voor eenheid 2023 verbinding brengen. De gebedsweek (15 t/m 22 januari) moedigt aan om goed te doen en recht te zoeken.

Lees meer

Opinie

Groen en solidair

Duurzaamheid hoort tot het hart van de kerk. Dat vloeit voort uit de liefde van christenen voor God en Zijn schepping. In dit onlangs verschenen boek laten 36 kerk- en kloostergemeenschappen zien hoe ze hier handen en voeten aan geven. >>