Collecte

De Raad van Kerken heeft 50.000 euro per jaar nodig vanuit de collecten die parochies en kerken plaatselijk houden. We vragen daarom alle plaatselijke raden van kerken om het onderwerp aan te kaarten bij de kerken locaal. En ook in 2018 te vragen om een keer te collecteren voor het werk ten dienste van de Raad. 

Om het belang van een collecte te onderstrepen is er divers toerustingsmateriaal. Bij het bureau zijn folders verkrijgbaar om uit te delen op bijvoorbeeld een zondag voorafgaand aan een collecte. 

Downloaden folder: klik hier

Bij het bureau komen allerlei vragen binnen over de collecte. Klik hier voor FAQ.

Voor uitleg van de voorzitter Dirk Gudde over de noodzaak te collecteren: klik hier

Er zijn ook posters beschikbaar om de actie kracht bij te zetten. Er zijn twee versies. De één sluit aan bij de noodzaak de concrete armoede in Nederland terug te dringen; een kernactiviteit van de Raad van Kerken. De andere poster is gemaakt met het oog op de samenwerking van kerken onder het motto '1 zijn'. Kerken en individuele personen kunnen die poster inzetten, bijvoorbeeld als ze een gezamenlijke dienst organiseren en een geschikte bestemming zoeken voor de collecte. Door de collecte te bestemmen voor 'Stichting Vrienden van de Raad van Kerken' kan het ondersteuningswerk voor oecumene tot in lengte van jaren worden voortgezet. 

Hieronder de illustraties in jpg

En dan hier de downloads:
(fc = full colour / zw = zwartwit / hr = hoge resolutie / lr = lage resolutie)

armoede fc hr : klik hier
armoede fc lr : klik hier
armoede zw hr : klik hier
armoede zw lr : klik hier
eenheid fc hr : klik hier
eenheid fc lr : klik hier
eenheid zw hr : klik hier
eenheid zw lr : klik hier

Voor drukwerk zijn alle versies op te vragen met snijlijnen bij het bureau van de Raad van Kerken.

Giften zijn welkom op:
Stichting Vrienden van de Raad
IBANnummer NL09 INGB 0000 5598 39Foto's:
1. Folder
2. Poster

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl