Kerkproeverij 2018

Logo's Kerkproeverij 2018: klik hier (zip-bestand)
Posters Kerkproeverij 2018: klik hier (zip-bestand)
Uitnodigingen Kerkproeverij 2018: klik hier (zip-bestand)
Alles in één keer downloaden, totaal pakket 2018: klik hier (zip-bestand)

Actuele campagne


De Raad van Kerken voert in 2018 een campagne van Kerkproeverij. Gemeenten die willen meedoen kunnen zich daarbij aansluiten. De landelijke campagne loopt uit op een kerkdienst op zaterdag 15 of zondag 16 september. Pastores, kerkenraden, parochiebesturen beslissen plaatselijk zelf of ze zich bij het initiatief willen aansluiten en of ze te voren hun eigen gemeenteleden oproepen om op 15 of 16 september iemand mee te nemen naar de kerk. 

De Raad van Kerken werkt samen in 2018 met diverse partners, zoals MissieNederland, Zalige Zalm, Alpha, IZB, KRO-NCRV, EO en natuurlijk de kerken. De verschillende kerken spelen een cruciale rol. Zij moeten hun eigen achterban motiveren en uitleggen wat de campagne behelst. Om een goede focus te krijgen organiseerden de verschillende partners op vrijdag 6 april 2018 een inspiratiedag, waar plaatselijke initiatiefnemers inspiratie konden opdoen, zodat ze direct na de zomer de actie plaatselijk goed kunnen implementeren. Het gaat daarbij niet alleen om mensen feitelijk anderen te laten uitnodigen om een keer mee te gaan naar de kerk. Het gaat ook om een andere cultuur binnen de kerken; van een wat afwachtende houding naar een cultuur waarin het vanzelfsprekend is anderen mee te nodigen naar de kerk. De inspiratiedag vond plaats bij de KRO-NCRV in Hilversum, heeft u het gemist of wilt u een impressie nalezen van de dag? Klik hier. 

Tijdens de inspiratiedag was prof. dr. Stefan Paas gevraagd om een inleiding te houden. 'Een kleine theologie van de uitnodiging' was hem gevraagd. En die heeft hij gegeven. Klik hier  voor de tekst. De deelnemende kerken spannen zich elk op een eigen manier in om de campagne onder de aandacht te brengen in de eigen kring. Leo Fijen heeft voor de rooms-katholieke parochies een speciaal orgaan van Klooster! uitgebracht. (klik hier). MissieNederland heeft een themanummer van Ideaz onder de achterban verspreid (klik hier). Ark Boeken bracht eerder een van de standaardwerken van Michael Harvey, de bedenker van Kerkproeverij, uit (klik hier).

De kerngroep gaat verder met de voorbereidingen. Het is de bedoeling dat het afscheid van de huidige secretaris van de Raad van Kerken op 31 augustus eveneens in het teken staat van de ophandenzijnde editie van Kerkproeverij. Klaas van der Kamp zal bij zijn afscheid een causerie houden die daarop aansluit met het thema 'beeldcultuur'. Voorafgaand aan de zaterdag en zondag van de Kerkproeverij zullen de kerken op diverse plaatsen Streetart verzorgen om daarmee aandacht te vragen voor de beeldvorming van de kerken en de rol die Kerkproeverij daarbij kan spelen. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk heeft in het kader van Kerkproeverij een interview gehouden met bisschop Michael Curry, die de verkondiging verzorgde tijdens het huwelijk van prins Harry en Meghan. De EO zendt dat interview uit op de zondag van de Kerkproeverij. 

Heeft u specifieke vragen, die u wilt voorleggen aan het kernteam, schroom dan niet te mailen (rvk@raadvankerken.nl) of te bellen. Uiteindelijk moet u natuurlijk zelf beslissen of u plaatselijk mee wilt doen met de campagne en welke materialen u wilt inzetten. Het komt aan op overtuigingskracht naar uw eigen leden toe. Kunt u hen motiveren om datgene wat ze prettig vinden in de eigen kerk onder woorden te brengen op het moment dat ze een ander mee nodigen naar de kerk? Dat is eigenlijk de vraag. 


Terugblik

Ruim 450 kerken hebben gemeld dat ze in 2017 hebben meegedaan aan de eerste Nederlandse Kerkproeverij, een actie waarbij kerkgangers anderen (vrienden, kennissen, buren, collega's) uitnodigen om eens mee te gaan naar een dienst in hun vaste godshuis, om daar van geloof en kerkgemeenschap te ,,proeven''. Vermoedelijk ligt het feitelijke aantal (dus inclusief de gemeenten die zich niet officieel hebben aangemeld) tussen de 800 en de 1000. Deze eerste Kerkproeverij was een initiatief van de Raad van Kerken en werd ondersteund door 22 kerkgenootschappen.

Om een idee te krijgen van de ervaringen iets over Bolsward en iets over Doorn. 

In de Brandsmaparochie in Bolsward mocht pastoor Arjen Bultsma naast 100 ‘gewone’ kerkgangers ook 40 gasten verwelkomen. Na de mis volgde een bijbelse proeverij met o.a.  cake uit de tijd van de bijbel, Syrisch brood, druiven en olijven. De gasten kregen een goodiebag mee met wat te lezen en wat te proeven. Voorzitter Henny Brouwer van de Zalige Titus Brandsmaparochie in Bolsward vertelt dat de kerkganger het lastig vonden om mensen uit te nodigen naar de mis, maar na afloop waren er vooral  enthousiaste reacties vanwege de bijzondere ervaring.


Bij de protestantse Maartenskerk in Doorn meldde zich zondagmorgen zo’n 75 gasten extra naast de eigen gemeente van 150 bezoekers. Naast de gewone kerkliederen schalde ook het Morning has Broken van Cat Stevens door de kerk en kon door de bezoekers van de protestantse dienst rond de gebeden een kaarsje worden aangestoken. Dominee Sophie Hofstee van de Maartenskerk had bij de voorbereiding duidelijk rekening gehouden met de gasten. Zo werd vaak uitgelegd wat de betekenis is van het lezen uit de bijbel, het bidden en het houden van een preek. “De meeste bezoekers vertelden mij dat ze ervan genoten hadden, sommigen waren verrast dat er zo’n jonge dominee op de kansel stond”, aldus de 28 jarige dominee Hofstee.


De landelijke Raad van Kerken heeft op basis van een nader onderzoek besloten ook in 2018 een aflevering van Kerkproeverij te organiseren.  


Hieronder vindt u campagnemateriaal. U mag er vrij uit gebruiken wat u nuttig vindt. 


CAMPAGNEMATERIAAL:

1. Amerikaans onderzoek uit 2018 met motieven om een kerkdienst te bezoeken: Klik hier.

2. Een bezoek van een mystery-guest: Klik hier.

3. De nieuwste 'Klooster!' van juni 2018 is gewijd aan het thema 'gastvrijheid'. Klik hier. 

4. Het blad 'Ideaz' van de zomer 2018 is gewijd aan het thema 'kerkproeverij'. Klik hier

5. Stefan Paas heeft op 4 april 2018 een soort 'kleine theologie van de uitnodiging' gesproken. klik hier.

6. Wilt u het logo van kerkproeverij gebruiken? Zie de link bovenaan deze pagina.

7. Wilt u tips om mensen uit te nodigen? Klik hier.

8. Wilt u een toerustingsboek van Michael Harvey? Klik hier

9. Wilt u een gratis box met Nieuwe Testamentjes om weg te geven? Klik hier

10. Wilt u weten welke kerken er mee doen en wie de landelijke coördinatoren zijn? Klik hier

11. Wilt u meer informatie in algemene zin? Bezoek de website  www.kerkproeverij.nl 

12. Wilt u de gratis nieuwsbrief ontvangen? Klik: info@kerkproeverij.nl Op dit mail adres kunt u ook uw kerk aanmelden als deelnemer aan de Kerkproeverij.

Vorig jaar is er ook materiaal uitgebracht waar gemeenten baat bij hebben. We sommen dat hier op. Wellicht is er iets van uw gading bij. 

1. Wilt u een toerustingsboek vanuit de RK-achtergrond? Klik hier

2. Wilt u suggesties voor meditatie en bezinning (PKN-achtergrond)? Van Wim Hendriks: klik hier; van Sophie Hofstee: klik hier. Wilt u suggesties voor meditatie voorafgaand aan de zondag van de kerkproeverij van Jeroen Herben (Leger des Heils)? Klik  hier voor de introductie en hier voor de uitwerking.

3. Wilt u ideeën om meer dan alleen een dienst te organiseren? Klik hier.

4. Wilt u een promotiefilmpje laten zien voor 9 / 10 september? Klik hier of klik hier (YouTube)
Voor het tweede promotiefilmpje 'Ben jij erbij?': klik hier
Voor een inspirerend voorbeeld van een promotiefilmpje uit Zwolle: klik hier.

5. Wilt u ideeën opdoen hoe u een mystery guest kunt laten observeren? Klik hier (Hillsong Church), klik hier (Uniting Church), klik hier (Haagse kerken) en klik hier (pleidooi Harvey)
 
6. Wilt u achtergronden lezen in een boek over de initiatiefnemer Michael Harvey? Klik hier voor impressies waarin hij aan het woord komt.


7. Wilt u een video zien met Michael Harvey in het kader van een geloofsgesprek? Klik hier (KRO/NCRV)

8. Wilt u zien hoe de Amerikanen zich voorbereiden op hun Back to Church Sunday van 2017 (hun editie van Kerkproeverij) en glimlachen om de manier waarop ze humor in hun promotiefilmpjes inzetten? Klik hier

9. Wilt u een theologische discussie over het begrip 'gastvrijheid' lezen? Klik hier voor een reflectie op hoofdstuk 4 'gastvrijheid' van het boek 'Heilige onrust' van Frits de Lange. 

10. Wilt u een liturgische schikking bij Kerkproeverij? Klik hier

11. Wilt u verhalen van mensen rond Kerkproeverij? 
Klik hier voor wie Paul van Geest (rooms-katholiek) zou willen uitnodigen. 
Klik hier voor wie Paulien Vervoorn (evangelisch) heeft uitgenodigd. 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl