Actueel

Woorden van Hoop en Troost

Ds. Ineke Bakker, 2of3bijEEN, over de vrouwen in Midden-Amerika en de hoop en troost die Bijbelverhalen kunnen geven. Het verhaal leert ze dat Jezus nabij is, dat Jezus het lijden kent. Dat God niet ver weg is, maar nabij is in de dood. >>

Hecht ons aan het goede

Heere, barmhartige en getrouwe God, wij bidden dat Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op aarde. Van U is de aarde en …

Lees meer

Opinie

Woorden van Hoop en Troost

Ds. Ineke Bakker, 2of3bijEEN, over de vrouwen in Midden-Amerika en de hoop en troost die Bijbelverhalen kunnen geven. Het verhaal leert ze dat Jezus nabij is, dat Jezus het lijden kent. Dat God niet ver weg is, maar nabij is in de dood. >>

Woorden van Hoop en Troost

Ds. Rob de Raad van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten spreekt over Romeinen 8:35: 'Wat zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus.' Paulus concludeert: Er is absoluut niets wat ons kan scheiden van de liefde van God. Hij spreekt dan over de liefde van God voor u. >>

Agenda