E-flits, november 2015

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Vluchtelingenprogramma
De mensen met praktijkervaring uit de vluchtelingenprojectgroep van de Raad van Kerken zijn er allemaal bij, zaterdag 7 november tijdens de werkdag in Amersfoort. Inmiddels is het programma in detail bekend (klik hier). Geef u per omgaande op als u wilt komen via rvk@raadvankerken.nl

Syrië
Het moderamen gaat in november verdere gesprekken aan over de situatie van nieuwe vluchtelingen. Ook wordt er gewerkt aan een solidariteitsprogramma met minderheden in Syrië.

Back to Church Sunday
Na een suggestie van de Anglicaanse Kerk in de plenaire Raadsvergadering worden de mogelijkheden verkend om het Engelse initiatief van ‘Back to Church Sunday’ een vertaalslag te geven voor Nederland.

Finish klimaatloop
Wie de knoop van de klimaatloop in Utrecht bijwoonde zal er goede herinneringen aan hebben overgehouden ondanks de ernst van de aanleiding. Er is nog een kans om mee te lopen met een tocht in de regio. Op 14 en 15 november, respectievelijk van Heerlen naar Rolduc en van Rolduc naar de Vaalserberg. Klik hier.

De kerk: een veilige plek
Niet alleen kerkelijke bestuurders en deskundigen, maar ook specialisten die met grensoverschrijdend gedrag en (seksuele) veiligheid te maken hebben in de sport en het onderwijs zijn er op 18 november bij. In een besloten bijeenkomst lichten de kerken het beleid op dit terrein door. Na afloop zal er op hoofdlijnen een rapportage zijn via de website van de Raad.

Uitgevers van gebeden
De Raad bouwt de Week van gebed uit naar het basisonderwijs. Daarom is er op 24 november een gesprek met onderwijsmensen en uitgevers over wat er aan materialen is en wat er mogelijk nog moet komen.

Zout
De liturgie van de Week van gebed reikt de verbeelding aan van zout. Na de homilie kunnen mensen naar voren komen om zout mee te nemen. Daartoe kan men zelf zakjes maken of een schaal met zou plaatsen om de vinger in te dopen, maar men kan ook zoutsticks bestellen bij de Raad. Per 100 zoutsticks: € 5,00 incl. portokosten. Bestellen kan via het bestelformulier: klik hier.


Synoden lidkerken
De synode van de Oud-Katholieke Kerk spreekt over het eigen beleid en maakt een uitvergroting van de oecumene met inbreng vanuit de Raad van Kerken op 21 november. De synode van de Protestantse Kerk spreekt eerder al op 13 november over het klimaat naar aanleiding van de verklaring van de Raad van Kerken. Ook daar zal inbreng zijn vanuit de Raad.

Video patriarch
De patriarch van Constantinopel had er een speciale video-boodschap voor ingesproken, voor de rondetafelconferentie die de taakgroep Ecologische duurzaamheid van de Raad organiseerde in samenwerking met onder meer de Oud-Katholieke Kerk. Teksten van onder meer voormalig Minster-president Balkenende komen via de website en via een boek beschikbaar. Lees meer

Vensters op ouderdom
‘Vensters op ouderdom’ is een lokaal initiatief met meer dan plaatselijke allure op 27 november in Amersfoort . Het is een van de talloze lokale initiatieven die te vinden zijn op het regionale/lokale onderdeel van de website van de Raad van Kerken. Steeds meer plaatselijke raden sturen berichtjes om daar te plaatsen. Neem er eens een kijkje en raak onder de indruk van de stroom van activiteiten die onder de vlag van de oecumene plaatsvinden.

________________________________________
Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de gratis flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 8, nr. 10 (november) van de e-flits.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl