Diaconale kieshulp

Kerk in Actie, dat participeert in de Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken, heeft met het oog op de verkiezingen van 12 september 2012 een Diaconale kieshulp laten samenstellen door Oikos. 


De programma’s van een groot aantal partijen zijn vergeleken aan de hand van vijf diaconale thema’s die centraal staan in het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland, te weten ‘armoedebestrijding, vluchtelingen, duurzaamheid, zorg en mondiale verantwoordelijkheden’. Kerk in Actie biedt ondersteuning aan protestantse gemeenten en pleit regelmatig op basis van signalen uit het diaconale werk voor verbeteringen van beleid bij politici. Bekijk de Diaconale VerkiezingsWijzer2012

Bekijk een uitgebreidere analyse van de partij programma’s aan de hand van de vijf diaconale thema’s:
Vluchtelingen, migratie en multiculturele samenleving
Duurzaamheid  
Zorg
Armoede, uitsluiting en sociale tegenstellingen
Mondiale verantwoordelijkheid 

Visie van partijen op de thema's 
De Diaconale kieshulp 2012 geeft inzicht welke visie partijen hebben over ontwikkelingen die deze thema’s raken, hoe de positie van specifieke kwetsbare groepen in onze samenleving verbeterd kan worden en welke concrete ideeën ze willen uitwerken. 

Kerk in Actie reikt met deze Diaconale kieshulp 2012 haar achterban een hulpmiddel en informatie aan om zelf tot een eigen afweging en keuze te komen. De beleidsvoornemens van de politieke partijen zijn per thema geïnterpreteerd vanuit een diaconale bril, dat wil zeggen vanuit de waarden waaruit Kerk in Actie het diaconale werk vormgeeft, waarbij de visie, ervaringen en ambities nader zijn toegelicht. Deze interpretatie is daarmee niet neutraal, maar wel transparant. De vergelijking laat andere thema’s buiten beschouwing.

Overgenomen van www.kerkinactie.nl, d.d. 22 augustus 2012.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl