Doopverklaring 2012

Negen kerken hebben een doopverklaring ondertekend in 2012 waarin ze uitspreken dat ze de doop die in een andere kerk is bediend als legitiem erkennen. Daarnaast zijn er, naast die negen, ook twee kerken die een verklaring van onderlinge toenadering onderschrijven. De plechtigheid heeft plaatsgevonden op 29 mei in de Genadekerk in Heiloo.

De Raad van Kerken startte in 2009 een proces van doop(v)erkenning, waarbij kerken werden uitgenodigd voor een bezinning op de betekenis van de doop. Doel van het proces was de erkenning van de doop over kerkgrenzen heen te bevorderen en het proces van bewustwording van de betekenis van de doop te stimuleren.

Verschillende kerken reageerden positief en hebben nu besloten een verklaring van dooperkenning te ondertekenen. Dat zijn: de Anglicaanse Kerk, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, de Evangelische Broedergemeente, de Molukse Evangelische Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Rooms-Katholieke Kerk en de Syrisch-Orthodoxe Kerk. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) hebben laten weten, samen met dat negental, een verklaring van onderlinge toenadering te tekenen.

Kerken die dat wensen kunnen bij de doop een doopcertificaat uitreiken vanuit deze overeenstemming. Het oecumenische doopcertificaat is hieronder te vinden en kan naar behoefte verder worden ingevuld. Hieronder zijn ook de teksten van toenadering en erkenning te vinden.

Dooperkenning (pdf) klik hier
Verklaring van toenadering rond de doop (pdf) klik hier
Doopcertificaat om te bekijken (pdf) klik hier
Doopcertificaat om te downloaden (pdf, high resolution) klik hier
Voor de gehele uitgave Oecumenisch bezinning over de doop: klik hier