Duurzaamheid en armoede (digitaal)

1.00

Artikelnummer: 62d Categorieën: , ,

Beschrijving

Met het oog op biddag/dankdag/zondag van de arbeid heeft de Raad van Kerken in Nederland in samenwerking met Kerk in Actie een bezinningsbrochure gemaakt die begin februari zal verschijnen, met als titel ‘Duurzaamheid & Armoede’.

Als we de inzet op verduurzaming in ogenschouw nemen, dan dreigt een sociaal risico voor mensen die het toch al niet breed hebben. Zo dreigen de kosten voor verduurzaming onevenredig ten laste te komen van mensen die niet de middelen hebben om te investeren in verduurzaming van hun woning. Een uitweg lijkt dat verduurzaming verbonden wordt met armoedebestrijding opdat gelijke kansen gecreëerd worden op verduurzaming. Voor kerken kan hier een bijzondere uitdaging liggen. Enerzijds zijn er kerken die zich als ‘groene kerken’ richten op duurzaamheid. Anderzijds zijn tal van kerken gericht op de thematiek van verarming. Kunnen vergroening en armoedebestrijding zo met elkaar verbonden worden dat ze elkaar versterken?

De brochure biedt bij dit onderwerp verdieping en bezinning. Achtereenvolgens treft u aan: een achtergrondartikel, een ervaringsverhaal, meditatieve teksten die aanhaken bij de teksten van de bid- en dankdag voor gewas én arbeid en de zondag van de arbeid, en tot slot een artikel met betrekking tot jongeren en het thema.

Een gesprekshandleiding is hier te vinden.

Extra informatie

Jaartal

2020

Nummer

62

Pagina's

12

Redactie

Trinus Hoekstra