Scheppingsperiode: 1 september t/m 4 oktober

zonnebloem

De jaarlijkse periode voor oecumenische aandacht voor de schepping is van 1 september – 4 oktober. De scheppingszondag is de eerste zondag van september. In de orthodoxe kerken begint op 1 september de voorbereidingsperiode van het openbaar worden van Jezus als licht van de wereld. Een tijd van verdieping bij het afnemende licht. Wellicht dat wij rond de zonnebloem, zonnebloemzondag of andere dagen in de scheppingsperiode stilstaan bij zieken, de kwetsbare aarde, onze prachtige, wonderlijke moeder die zo ernstig uitgeput en aangetast wordt door ons.

Handreikingen om te vieren

Daarnaast zijn in oecumenisch verband een aantal websites ontwikkeld met veel materiaal daarop om te snufffelen en te gebruiken zoals:

DNA schikking
Schikking van DNA symboliek, gemaakt met uitsluitend veld- en tuinbloemen.

~ ~ ~

Oproep van de Wereldraad van Kerken

Oorsprong van de Scheppingsperiode

Tijdens de eerste Europese Oecumenische Kerkenconferentie in 1989 (Bazel) stond de samenhang van vrede, gerechtigheid en de zorg voor de schepping centraal. Als antwoord daarop liet de oecumenische patriarch van de orthodoxe kerken Dimitrios I op 1 september 1989 een oproep uitgaan om de komende veertig dagen in gebed, doen en laten, extra aandacht te besteden aan onze zorg voor onze Aarde. Dit is uitgegroeid tot een oproep van de gezamenlijke Europese Kerken, katholiek, protestant en orthodox om van 1 september tot de 2e zondag in oktober in een viering (en daarbuiten) onze gelovige betrokkenheid op God en de schepping zichtbaar te maken in woord en daad.