Nederlandstalige publicaties rond ‘groen geloven’


Gerangschikt op jaar, en binnen een jaar op auteur. Onderaan het overzicht vindt u ook Engels- en Duitstalige uitgaven van Nederlandse auteurs.

2021

Bas van den Berg en Leo Mock (red.), Zorg voor de aarde, herstel van de wereld, Stichting PaRDeS i.s.m. uitg. Amphora, 2021

Sam Janse e.a. Eenvoudig leven, Utrecht: Kok/Boekencentrum 2021

Paul Schenderling en Matthias Olthaar, Hoe handel ik eerlijk?, Middelburg: Skandalon 2021

De groene Bijbel. Themanummer van het tijdschrift Schrift, tijdschrift over de Bijbel, nr 303, augustus 2021, KokBoekencentrum

2020

Peter Haldorf, Zorg voor de aarde. Een bijbelse visie op klimaat, Heerenveen: ArkMedia 2020 (vertaald uit het Zweeds)

Marcus van Loopik, Leven en laten leven. Ecologie en de Joodse traditie, Amsterdam: Mastix Press 2020

Peter De Mey en Luc De Saeger (red.), En door wie alles geschapen is. Scheppingsgeloof en ecologie, Halewijn 2020

Krijn Pansters (red.) Duurzame duurzaamheid. Ecologische bekering en betrokkenheid, Eburon Utrecht 2020

De schepping in het midden. Klimaatcrisis als theologische uitdaging. NZR-Cahiers 5, Nederlandse zendingsraad 2020 (zendingsraad.nl)

2019

Dave Bookless, Het groene hart van het geloof, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2019 (vertaald uit het Engels, 2008)

Theanne Boer, Hoe kan ik Groener leven?10 bemoedigende brieven, Amersfoort Plateau 2019

Trees van Montfoort, Groene Theologie, Middelburg: Skandalon 2019

Van God is de aarde en al wat daar leeft. Waarom duurzaamheid tot het hart van kerk en geloof behoort, brochure Raad van Kerken 2019 (https://www.raadvankerken.nl/product-category/webshop/page/2/

2018

Hausoul, Raymond R., De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een interdisciplinaire vergelijking tussen Karl Rahner, Jürgen Moltman en Gregory Beale, Utrecht: Kok/Boekencentrum Academic 2018

2016

De aarde die ons draagt en leidt. Oriëntatie op een duurzaam leven, themanummer Tijdschrift voor geestelijk leven, nov-dec 2016 (tgl.be)

2015

Paus Franciscus, Laudato Si, 2015 (https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf)

Graafland, Johan, En God schiep. Over dieren en rentmeesterschap, Heerenveen: Royal Jongbloed 2015

2014

Beek, Dr. A. van de, Een lichtkring om het kruis. Scheppingsleer in christologisch perspectief. 2014

2013

Soberheid als ideal en als noodzaak. Marcel Becker en Theo Wobbes (red.) Annalen van het Thijmgenootschap jaargang 101, 4 2013

Marilu Rojas Salazar, De feministische theologische/thealogische methode van bevrijding vanuit Latijns-Amerikaans ecofeministisch perspectief (dissertatie), Leuven 2013

Martine Vonk, Genieten van genoeg, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2013

Wel, Lisette van der, ‘Maat, Moed en Mystiek. Christelijke bronnen voor een zorgzame omgang met de aarde.’ (rapport ICCO/Kerk in Actie) 2013, te vinden op de website van Groene Kerken (https://www.groenekerken.nl/wp-content/uploads/2018/01/Maat-Moed-en-Mystiek-2013-4.pdf geraadpleegd 4 juli 2018)

2011

E.J. van Asselt e.a. (red.), Een schrijnend gebrek. Een begin van een christelijk-sociale visie op rentmeesterschap (verschenen in de serie Christelijk Sociaal Denken), Utrecht 2011

2009

Wim Rietkerk De Titanic achterna? Over de toekomst van de aarde; Kampen 2009

2008

Tini Brugge e.a., Levend Huis. Ecospiritualiteit en schepping, Kampen: Kok 2008

Doecoene, Anneleen e.a. red. Wanneer de schepping kreunt in barensweeën. Hedendaagse reflecties over schepping, Antwerpen: Halewijn 2008

2007

Cornelis Stam, De aarde trouw. Het materiële aspect van het christelijk geloof; Amsterdam 2007

2006

C.T. Hogenhuis, Leven alsof het (niet) óp kan, Budel 2006

Gebara, Ivone, ‘Ecofeminisme en ecotheologie. De visie van Ivone Gebara’ (vertaling van Ecofeminismo e Ecotheologia: perspectiva de Ivone Gebara), sept 2006

K. van der Wal en B. Goudzwaard (red.), Van grenzen weten. Aanzetten tot een nieuw denken over duurzaamheid, Budel 2006

2005

Hans Bouma, Duurzaam leven; Kampen 2005

M. Schouten, Spiegel van de natuur. Het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief, 2005

2002

C. Elzinga en C.T. Hogenhuis (red.), Grond onder onze voeten. Duurzame welvaart, christelijke spiritualiteit en intimiteit met de natuur, Kampen 2000

Leemker, K. ‘Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd’, een bijdrage van de franciscaanse spiritualiteit aan de oplossing van de hedendaagse milieucrisis. Katholieke Universiteit Nijmegen, 2002

2000

D. Koelega en W. Drees (red.), God & co. Geloven in een technologische cultuur, Kampen 2000

Verstappen, Birgit, Ekklesia van leven. Een aanzet tot een discussie tussen theologische kosmologie en bevrijdingstheologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, Zoetermeer: Boekencentrum 2000

1999

Tini Brugge (red.), Aarden in geloof, Lente, werkboek voor bezinning, gebed, verbeelding en viering, Bloemendaal, Franciskaanse Samenwerking en Uitgeverij J.H. Gottmer/H.J.Wl Becht BV

Tini Brugge (red.), Aarden in geloof, Herfst, werkboek voor bezinning, gebed, verbeelding en viering, Bloemendaal, Franciskaanse Samenwerking en Uitgeverij J.H. Gottmer/H.J.Wl Becht BV

Jacques Schenderling, Mens en dier in theologisch perspectief. Een bijdrage aan het debat over de morele status van het dier. Universiteit Utrecht, Zoetermeer: Boekencentrum 1999 

Leo van der Tuin, Catechese en diaconie. Een empirisch theologisch onderzoek naar de effecten van milieucatechese op milieubewust handelen;  Diss. Tilburg 1999

1998

Tini Brugge (red.), Aarden in geloof, Zomer, werkboek voor bezinning, gebed, verbeelding en viering, Bloemendaal, Franciskaanse Samenwerking en Uitgeverij J.H. Gottmer/H.J.Wl Becht BV

V. Poels (red.), Het milieu als offerplaats. Over milieuproblematiek, levensbeschouwing en duurzame ontwikkeling, Nijmegen/Best 1998

van der Tuin, L. Catechese en diaconie. Een empirisch theologisch onderzoek naar de effecten van milieucatechese op milieubewust handelen. Katholieke Universiteit Brabant 1998

1997

Jan J. Boersema, Thora en Stoa over mens en natuur. Een bijdrage aan het milieudebat over duurzaamheid en kwaliteit; Rijksuniversteit Groningen, Callenbach, Baarn 1997

Tini Brugge (red.), Aarden in geloof, Winter, werkboek voor bezinning, gebed, verbeelding en viering, Bloemendaal, Franciskaanse Samenwerking en Uitgeverij J.H. Gottmer/H.J.Wl Becht BV

Sally Mc Fague, Het lichaam van God. Een ecologische theologie [1993], De Horstink Zoetermeer 1997

B. J. G. Reitsema, Geest en schepping Een bijbels-theologische bijdrage aan de systematische doordenking van de verhouding van de Geest van God en de geschapen werkelijkheid; Zoetermeer 1997

1996

A. van de Beek, Schepping. De wereld als voorspel voor de eeuwigheid, Nijkerk 1996

C.T. Hogenhuis en M. Ham, Om kwaliteit van duurzaamheid. Een nieuwe fase in de discussie over de duurzame samenleving?, Driebergen 1996

Soest, Hendrik-Joost van, “Welk is het voortreffelijkste schepsel op aarde?” De interpretatie van een omstreden bijbelse voorstelling in het 19e en 20e-eeuwse Nederland. Delft: Eburon 1996

Sölle, Dorothee en Louise Schottroff, De hemel aarden. Een ecofeministische benadering van de Bijbel. Ten Have, Baarn, 1996 (oorspr.: Den Himmel erden. Eine ökofeministische Annäherung an die Bibel. DTV, München 1996)

1995

God opnieuw doordacht. Verantwoordelijkheid voor de schepping in feministisch perspectief. Theologische essays voor Catherina Halkes,  onder redactie van Johanna Jager-Sommer; Baarn 1995

H.W. De Knijff, Tussen woning en woestijn. Milieuzorg als aspect van christelijke cultuur, Kampen: Kok 1995;

1994

Ab Kerssies, De verboden vrucht; een theologische visie op duurzaamheid; Utrecht (Solidaridad) 1994

1992

R. Munnik (red.), Natuur en christelijke traditie; een moeizame verhouding, Zoetermeer 1992

1991

Martien Brinkman, Schepping en sacrament. Een oecumenische studie naar de reikwijdte van het sacrament als heilzaam symbool in een weerbarstige werkelijkheid, Zoetermeer: Meinema 1991;

1990

Ab Kerssies en Laurens Tuinema, Heel de schepping. Een schreeuw om recht en vrede; Kampen 1990

Van God is de aarde. Bijdragen tot een oecumenische noord-zuid dialoog. Samenstelling en inleiding Hans Schravesande; Kampen 1990

1989

ds. M. J. C. Blok, De schepping in ademnood. Mens, dier, milieu en bijbel; Kampen 1989.

Hans Bouma, Als de Schepping zucht; Kampen 1989

Zorg voor de schepping. Gelovige verkenningen rond de milieucrisis. Red. Paul Dijkstra; Amersfoort/Leuven  1989

Catharina Halkes, …en alles zal worden herschapen. Gedachten over de heelwording van de schepping in het spanningsveld tussen natuur en cultuur, Baarn: Ten Have 1989

Hans Opschoor, Na ons geen zondvloed. Voorwaarden voor duurzaam milieugebruik, Kampen: Kok Agora 1989;

G.M. Speelman (eindredactie), Om de heelheid van het bestaan; Kampen 1989

Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk,  De gaarde een woestijn? ’s Gravenhage 1989

1988

Gerrit Manenschijn, Geplunderde aarde, getergde hemel. Ontwerp voor een christelijke milieu-ethiek, Baarn: Ten Have 1988;

Nico van der Perk, De aarde en haar kruis; over christendom en milieukrisis; Kampen 1988.

Janna Stapert en Evert van der Poll, Als het water bitter is. Evangelisch denken en de milieucrisis, Sliedrecht: Merweboek 1988 

Niek Wiskerke, Meeleven met de schepping. Het conciliair proces en de zorg om het milieu; Delft 1988

1987

Als de schepping zucht. Verkenningen over mens, milieu en franciscaanse spiritualiteit, Tini Brugge (red.); Kampen 1987

McFague, Sallie, Modellen voor God. Nieuwe theologie in een bedreigde wereld. Zoetermeer: De Horstink 1994 (oorspr. Models of God. Theology for an ecological nuclear age, 1987)

Zuster aarde, Amstelveen: Luyten 1987

1983

Hans Bouma, Het dier in de wereldgodsdiensten; Kampen z.j. (1983)

1982

Hans Bouma, Als het leven je lief is. Een pleidooi voor, milieudefensie, de ethiek van Albert Schweitzer, de wijsheid van het sabbatsjaar, een leven zonder dierproeven, vegetarisme, de deugd van de schaarste, echt materialisme, zinvolle arbeid, Ede: Zomer &Keuning 1982

C. Houtman, Wereld en tegenwereld. Mens en milieu in de bijbel, Baarn: Ten Have 1982;

1977

Hans Bouma, Hoe menselijker hoe beter. Op zoek naar een nieuwe levensstijl; Baarn 1977

1975

Hans Bouma, Adam waar ben je? Mens contra natuur; Hilversum 1975.

1974

De aarde is er ook nog. Op zoek naar een ethiek van het milieubeheer. Hans Bouma in gesprek met theologen en anderen; Wageningen 1974.


Engels

Heuvel, Steven Christian van den, Bonhoeffer’s Christocentric Theology and Fundamental Debates in Environmental Ethics, Eugene, Oregon: Pickwick Publications 2017

Martine Vonk, Sustainability and Quality of Life. A study on the religious worldviews, values and environmental impact of Amish, Hutterite, Franciscan and Benedictine communities, Amsterdam: Buijten en Schipperheijn 2011

Gerstenfeld, M. Judaism, Environmentalism and the Environment. Mapping and Analysis. The Jerusalem Institute for Israel Studies, Rubin Mass Ltdl, Jerusalem (Universiteit Amsterdam) 1998

Duits

Klaus Heinrich Neuhoff, “Gott alles in allem” (1Kor 15,28). Theosis, Anakephalaiosis und Apokatastasis nach Maximos dem Bekenner in ihrer Bedeutung für die Kosmische Christologie (dissertatie), 2014

Kalbheim, B. Sinngebung der Natur und ökologisches Handeln. Eine empirisch theologische Untersuchung zu Motiven umweltschüzenden Handelns bei Kirchen und nichtkirchenmitgliedern. Katholieke Universiteit Nijmegen, 2000