Inspiratiedag 4 november 2023: Love the Stranger

De Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken nodigt u van harte uit voor haar Inspiratiedag 2023, in de Dominicuskerk Utrecht.

De Bijbel roept op om de vreemdeling lief te hebben. Tijdens de Inspiratiedag onderzoeken sprekers en deelnemers hoe de gemeente Utrecht en kerkelijke en maatschappelijke organisaties in Utrecht het antwoord op deze oproep vormgeven, juist voor de vreemdelingen die in de meest kwetsbare positie verkeren, namelijk mensen zonder papieren.

Welke mogelijkheden en kansen zijn er, welke spanningen en risico’s liggen op de loer? Hoe verhouden kerk en overheid zich en welke politieke uitdagingen zijn er, zeker in deze weken voor de Tweede Kamerverkiezingen? En kunnen deze ervaringen uit Utrecht ook toegepast worden elders in ons land?

Love the stranger – heb de vreemdeling lief – is een inspirerende brochure van de Katholieke bisschoppenconferentie van Engeland en Wales. Het thema is ontleend aan Deuteronomium 10:19.

De Inspiratiedag van de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken is bestemd voor ieder die geïnteresseerd is in de situatie van asielzoekers en migranten in ons land. In het bijzonder voor alle vrijwilligers en professionals die zich inzetten voor een humane opvang van mensen in nood. 

Toegang gratis, vrijwillige bijdrage welkom. 

Locatie: Dominicuskerk, Palestrinastraat 1 Utrecht (vrij parkeren in omgeving)

Terugblik Inspiratiedag 2022 >

Het programma

OCHTEND

10.00 – 10.30 uur          Ontvangst in de Dominicuskerk met koffie & thee                               

10.30 – 10.35 uur          Welkom en opening door Ineke Bakker, voorzitter Werkgroep Vluchtelingen                 

10.35 – 10.55 uur          Prof. dr. Thijs Tromp, hoogleraar Diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit, over Love the stranger: tussen Bijbelse oproep en maatschappelijke werkelijkheid             

10.55 – 11.00 uur          Korte informatieve vragen

11.00 – 11.15 uur          Predikante Marieke Sillevis interviewt twee mensen die ongedocumenteerd (geweest) zijn en in Utrecht leven: wat zijn hun ervaringen?

11.15 – 11.40 uur          Verhaal wethouder Rachel Streefland, wethouder Asiel en Migratie en Maatschappelijke Opvang in Utrecht                             

11.40 – 12.15 uur          Vragen en reacties voor beide sprekers en gesprek met de zaal

MIDDAG

12.15 – 13.00 uur          Lunch                                                                          

13.00 – 15.15 uur          Workshops en bezoeken (zie hieronder)                         

15.15 – 15.30 uur          Koffie & thee 

AFSLUITING

15.30 – 16.00 uur          Liturgische afsluiting door ds. Christien Crouwel, alg. secretaris Raad van Kerken

16.00 – 17.00 uur          Napraten en drankje na afloop

Workshops en bezoeken

WORKSHOP 1                 Locatie Dominicuskerk

13.00 – 13.35 uur          Presentatie van de SNDVU – Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht biedt bad, bed, brood én sociaal-juridische begeleiding aan afgewezen asielzoekers

13.35 – 14.10 uur          Vragen & reacties

14.10 – 14.40 uur          Presentatie van Villa Vrede, de dagopvang voor ongedocumenteerden met ruimte voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling

14.40 – 15.15 uur          Vragen & reacties

WORKSHOP 2          Aan de wandel naar STIL en het Aanmeldloket in De Wijkplaats

13.00 – 13.20 uur          Wandelen naar STIL  –   Laan van Nieuw Guinea 143

13.20 – 14.00 uur          Presentatie van STIL: STIL biedt al 25 jaar individuele begeleiding aan mensen zonder verblijfsvergunning en probeert misstanden daarbij aan de kaak te stellen. 

14.00 – 14.15 uur         Wandelen naar Aanmeldloket in De Wijkplaats – Joh. Camphuysstraat 101 

14.15 – 15.00 uur          Presentatie van het Aanmeldloket: hier kunnen ongedocumenteerden terecht die geen recht hebben op Rijksopvang voor hulp en advies 

15.00 – 15.15 uur          Wandelen terug naar de Dominicuskerk voor slotviering en napraten

WORKSHOP 3 Aan de wandel naar Aanmeldloket in De Wijkplaats en STIL

13.00 – 13.20 uur          Wandelen naar Aanmeldloket in De Wijkplaats – Joh. Camphuysstraat 101 

13.20 – 14.10 uur          Presentatie van het Aanmeldloket: hier kunnen ongedocumenteerden terecht die geen recht hebben op Rijksopvang voor hulp en advies 

14.10 – 14.25 uur         Wandelen naar STIL – Laan van Nieuw Guinea 143

14.25 – 15.00 uur          Presentatie van STIL: STIL biedt al 25 jaar individuele begeleiding aan mensen zonder verblijfsvergunning en probeert misstanden daarbij aan de kaak te stellen. 

15.00 – 15.15 uur          Wandelen terug naar de Dominicuskerk voor slotviering en napraten