Week van gebed voor eenheid 2024


  • Datum:

Het thema voor de aanstaande Week van Gebed voor eenheid, ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’, is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37).

Het materiaal voor de aanstaande Week van gebed voor eenheid is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso. Zij maakten de opzet voor de oecumenische viering en het gebedsboekje en schreven daar de inleidende teksten voor. Dit materiaal is vertaald, bewerkt en ingekort door de Nederlandse werkgroep Week van gebed.

Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties in Burkina Faso werkten eensgezind samen bij het maken van het materiaal, daarin ondersteund door de gemeenschap van Chemin Neuf. De teamleden hebben deze samenwerking, zoals ze schrijven in hun begeleidende tekst, ‘ervaren als een weg van oecumenische bekering.’ Tegen de achtergrond van de sterke religieuze verdeeldheid in Burkina Faso was deze samenwerking niet vanzelfsprekend. We hopen dat het thema en het aangeboden materiaal ook in Nederland zal leiden tot vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen, zowel lokaal als landelijk.

Verbonden

De Week van gebed voor eenheid is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Zo ontstaat betrokkenheid met de wereld om ons heen door voorbede te doen voor wat er speelt in de samenleving: dichtbij en ver weg.

De wereldwijde kerk kent vele uitingen en kleuren. Tijdens de jaarlijkse gebedsweek vieren we dat we ondanks deze verschillen verbonden zijn. We erkennen dat eenheid niet vanzelfsprekend is en zien daarom het belang van gebed hiervoor.

Deze gebedsbeweging bestaat al ruim 175 jaar. In Nederland werken netwerk MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland en de internationale kerken van SKIN nauw samen om bidders te ondersteunen bij het initiëren van lokale gebedsinitiatieven.

Meer over de Week van gebed voor eenheid is te vinden op weekvangebed.nl

In onze webshop kunnen materialen besteld worden om de Week van gebed lokaal voor te bereiden en tot een succes te maken.