Titus Brandsma Dag ‘Kruisweg uit Dokkum naar Zwolle’


  • Datum:
  • Locatie: Sionskerk
  • Adres: Glanerbeek 10, Zwolle

Op 22 maart wordt in Zwolle een Titus Brandsma Dag georganiseerd. Deze dag staat in het teken van de verbinding tussen de Moderne Devotie en Titus Brandsma. Titus, 15 mei 2022 heilig verklaard en afkomstig uit Oegeklooster bij Bolsward, is sterk beïnvloed door de Moderne Devotie Beweging van Geert Groote en Thomas a Kempis. Aan de ene kant een hele sterke maatschappelijke betrokkenheid met een sterk gevoel voor vrede en gerechtigheid, aan de andere kant een intiem en persoonlijk geloof. Uiteindelijk kost deze levensinstelling Titus Brandsma in de Tweede Wereldoorlog zijn leven.

De dag wordt geopend door drs. H.Evers en M.de Vries. Diaken Kees van Kordelaar uit Bolsward, van de Zalige Titus Brandsma Parochie, en van het Huis van Compassie, deelt hoe ze in Bolsward het leven en de geest van Titus gestalte geven.

Herman de Vries licht aansluitend de Kruisweg toe, door Titus Brandsma samengesteld in Dokkum, die nu voor het eerst in Zwolle gelopen gaat worden.

Kruisweg

De Kruisweg (in beelden) van Titus Brandsma wordt gelopen tussen de Sionskerk en Bergklooster, waar het museum van Thomas a Kempis wordt bezocht. In stilte wordt er teruggelopen naar de Sionskerk. Daar wordt gemeenschappelijk de maaltijd gebruikt, met ruimte voor gesprek over teksten van Titus Brandsma o.l.v. Hans Tissink van het Ontmoetingshuis Moderne Devotie.

Tenslotte wordt er in het avondprogramma, verzorgd door Stichting Thomas a Kempis, stilgestaan bij het thema ‘Titus Brandsma Heilig ?!’

De dag start met inloop vanaf 14.00u en het programma wordt 21.30u afgesloten. Ook deelname aan een deel van het programma is mogelijk. Deelnamekosten voor de hele dag zijn 30 euro.

Opgave voor deze dag, of onderdelen van de dag, per e-mail