Symposium: ‘Tussen erfgoed en eredienst’


  • Datum:
  • Locatie: Geertekerk
  • Adres: Geertekerkhof 23, Utrecht

Tijdens dit symposium naar aanleiding van het boek van Elza Kuyk, ‘Tussen erfgoed en eredienst’, staat het meervoudig gebruik van kerken centraal.

Zo wordt er gekeken hoe verschillende religieuze en seculiere partijen een plek vinden in de Utrechtse Geertekerk, de Amersfoortse Sint-Joriskerk, de Zwolse Grote Kerk en de Amsterdamse Oude Kerk.

In elk van deze kerken gebruikt een protestantse (of oecumenisch/protestantse) gemeenschap het kerkgebouw voor vieringen. De monumentale stadskerken krijgen door gedeeld gebruik een deel van de publieke functie terug die ze in het verleden ook hadden. Meervoudig gebruik is zowel voor eigenaren als gebruikers een ingewikkelde opgave. De visies over een passende omgang met het kerkgebouw verschillen vaak. Het kerkgebouw wordt zo een plaats waar de spanning tussen erfgoed en eredienst tastbaar wordt, waarin zowel onderhuidse spanningen als creatieve interacties naar voren kunnen komen.

Toen de Utrechtse remonstranten in 1956 de herbouw van de verruïneerde Geertekerk met succes hadden afgerond en in gebruik namen, ontwikkelde zich al vrij snel zoiets als wat we nu ‘meervoudig gebruik’ zouden noemen. Het is dus zeer passend om in deze kerk een discussie te voeren over de wisselwerking tussen erfgoed en eredienst.