Symposium NZR: ‘In Christus vrij – verbonden met elkaar’


  • Datum:
  • Locatie: Dienstencentrum PKN
  • Adres: Joseph Haydnlaan 2A, Utrecht

‘Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zo veel mogelijk mensen te winnen’. (1 Kor. 9:19)

Tijdens dit symposium ‘In Christus vrij – verbonden met elkaar. Bijbelse en missiologische perspectieven’ wordt stilgestaan bij vragen als; wat is vrijheid in Christus? Waartoe zijn we vrij? Hoe verhouden vrijheid en verbondenheid zich met elkaar? Hoe verhoudt zich dat tot ons gezonden zijn als Christenen, individueel en collectief?

In het jaar waarin we in Nederland het beëindigen van de Trans-Atlantische slavernij herdenken, vragen we hoe de missionaire relaties en praktijk van vandaag nog worden beïnvloed door het slavernijverleden en de koloniale geschiedenis.

Zo raken we bij één van de kernvragen: Wat is heil, wat is het goede nieuws? Hoe oriënteert ons antwoord op deze vraag ons in woord en daad?

Sprekers
Prof. dr. Esther Mombo en Dr. Usha Reifsneider zullen vanuit bijbels perspectief een inleiding geven vanuit hun betreffende contexten op de vragen rondom vrijheid in Christus en verbondenheid.

Esther Mombo
Prof. dr. Esther Mombo is universitair hoofddocent aan de theologische faculteit van St. Paul’s University in Limuru, Kenia. Ze doceert kerkgeschiedenis en theologie vanuit het perspectief van vrouwen en geeft interreligieuze cursussen. Ze publiceert op het gebied van evangelisatie, HIV/AIDS, christen-moslimrelaties, vrouwen en armoede in Afrika. Ze is lid van de Circle of Concerned African Women Theologians.

Usha Reifsnider
Dr. Usha Reifsneider is geboren en opgegroeid in India. Na haar bekering vanuit het Hindoeïsme tot het Christendom is ze jarenlang missionair betrokken geweest bij werk met migranten, vluchtelingen en diasporagemeenschappen. Ze woont in Oxford en is als theoloog betrokken bij praktische zendingsinitiatieven en bij de Lausanne beweging.