Symposium ‘Het kerkelijke ambt’


  • Datum:
  • Locatie: TU Kampen
  • Adres: Plompetorengracht 3, Utrecht

In een postchristelijk tijdperk verandert niet alleen de kerk, maar ook de leiding van de kerk en niet alleen de notie van leiding, maar ook de wijze van leidinggeven in de kerkelijke praktijk van alle dag. Gemeenteleden verstaan de betekenis van het kerkelijk ambt niet altijd meer, dat geldt soms ook voor ambtsdragers zelf.

Het wordt in sommige kerken steeds lastiger, zo niet onmogelijk, om voldoende ambtsdragers te vinden die met elkaar leiding willen en kunnen geven aan de kerk. Tegelijk valt een (te) functionele en/of pragmatische stijl van leiderschap waar te nemen, maar ook een (over)geestelijk accent op het ambt.

In veel krimpende kerken met een slinkend aantal ambtsdragers wordt de discussie, of soms strijd, gevoerd over de vrouw in het ambt, terwijl in andere kerken er nauwelijks mannelijke ambtsdragers te vinden zijn. Daarbij stellen Fresh expressions of church nieuwe uitdagingen aan traditionele vormen van de geloofsgemeenschap en de wijze waarop aan die nieuwe verschijningsvormen aandacht moet worden gegeven.

Centraal tijdens het symposium gaat het over de vraag wat er aan de hand is met het ambt, om een oude vraag op te pakken, en wat er aan de hand zou moeten zijn met het ambt. Tijdens dit symposium is oog voor de gereformeerde, episcopale en baptistische perspectieven op ambt en leiderschap in de eigen geloofsgemeenschap, maar ook op ontwikkelingen in verschillende kerken.