Publiekslezing en dialoog: De weg naar vrede in Europa


  • Datum:
  • Locatie: Paleiskerk Den Haag
  • Adres: Paleisstraat 8, Den Haag
  • Organisatie: Coalitie van kleine vredesorganisaties

Geopolitieke spanningen nemen toe. Meer dan voorheen dreigen ook West-Europese landen direct betrokken te raken bij militaire confrontatie. Sinds de Russische inval in Oekraïne is er brede steun om Rusland met wapens te verdrijven en te verslaan. Politieke leiders roepen op tot hogere defensie-uitgaven en zinspelen op een ‘oorlogs-economie’. Veel minder aandacht gaat uit naar inspanningen tot de-escalatie, diplomatie en herstel van stabiliteit en vrede. Het maatschappelijke debat over wat de reactie op de oorlog moet zijn blijkt sterk gepolariseerd. Er zijn wel stemmen in de media en in de politiek die vragen stellen bij verdere bewapening en afschrikking, maar dit leidde vooralsnog niet tot dialoog en meer onderling begrip voor de verschillende posities.

Met een aantal kleinere vredesorganisaties (waaronder Kerk en Vrede, Onkruit, Pais, Stop Wapenhandel, Vrouwen en Vrede, The Hague Peace Projects) vormen we een coalitie die vrede en diplomatie weer prominent op de kaart wil zetten. Als onderdeel daarvan organiseren we een reeks publiekslezingen en dialoogsessies waarin wij sprekers met verschillende posities uitnodigen tot een meer onderzoekend gesprek. De bijeenkomst van 27 juni is de eerste van een reeks. We kiezen voor deze aftrap als locatie een centrale plek in Den Haag, als stad van Vrede en Recht. Het initiatief hiertoe komt van Henk Baars, Jakob de Jonge en Martijntje Smits.

Kerndoel is om te onderzoeken hoe er vrede kan komen in Oekraïne. Kunnen we voorbij de gepolariseerde stellingnames komen en meer onderling begrip vinden? Dit doel streven we na door het faciliteren van een inhoudelijk gesprek over de verschillende perspectieven op vrede, enerzijds tussen de genodigde sprekers onderling en anderzijds met het brede publiek. We streven naar een breed publiek van 100 á 150 deelnemers.

Opzet
– inleidende lezing (van max 30 minuten) “Hoe kan er vrede komen in Oekraïne?” door prof. dr. Tom Sauer, hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen en auteur van De strijd voor vrede (2017, bewerkte uitgave uit 2024), Fleur Ravensbergen (conflictonderhandelaar), Paul van Hooft (strategisch analist HCSS) en Roel van Duijn (politiek activist)
– panelgesprek tussen deze vier sprekers
– publieksgesprek, waarin het publiek vragen stelt aan de spreker
– gelegenheid tot een drankje om na te praten (onder voorbehoud)

De bijeenkomst is vrij toegankelijk; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.