Micha Zondag 2023


  • Datum:

De Micha Zondag gaat dit jaar over klimaatrechtvaardigheid. Er is een kerkenpakket beschikbaar met de titel ‘Thuis op plekken zonder hoop: klimaatrechtvaardigheid = naastenliefde’. Het gaat er dus over hoe sociale en ecologische gerechtigheid met elkaar verbonden zijn. Twee van de preekschetsen worden dit jaar geschreven door theologen uit het mondiale zuiden.

Het pakket bevat preekschetsen, kant-en-klare leespreken, gespreksvragen, liedsuggesties en een kinder- en tienerprogramma. De preken gaan over Joël 1 en 2 en worden geschreven door Alex Uwizeye uit Rwanda, bisschop Shourabh Pholia uit Bangladesh, Albert Balk (NGK) en Helena Posthumus (Vineyard). Het kerkenpakket komt tot stand in samenwerking met onder andere A Rocha, Groene Kerken, het Leger des Heils, New Wine, Red een Kind en Tearfund.

Download het kerkenpakket op de website van Micha Nederland

Lees meer over Micha Zondag op de website van Micha Nederland