Jom Hasjoa herdenking 2023


  • Datum:
  • Locatie: Kloosterkerk
  • Adres: Lange Voorhout 4, Den Haag

Op zondag 16 april 2023, voorafgaand aan de Jom Hasjoa herdenking in Israël, worden in Den Haag de 6 miljoen tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joden herdacht. Deze herdenking, die om 16.00 uur in de Kloosterkerk plaatsvindt, heeft als thema ‘Herdenken, doorgeven, doorleven’.

De spreker dit jaar is pfarrer Thomas Vesterling van de Duitse Evangelische Gemeente in Den Haag. Muzikale medewerking wordt verleend door chazan Ken Gould en musici. Na afloop zullen er bloemen gelegd worden bij het Joods Kindermonument op het Rabbijn Maarsenplein.

De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. Het gezamenlijk herdenken geeft onze Joodse stadgenoten vertrouwen.