Gesprek ‘Werken aan vrede – bij alle geweld’


  • Datum:
  • Locatie: De Kargadoor
  • Adres: Oudegracht 36, Utrecht

40 jaar na de grote kernwapendemonstratie in Den Haag, organiseren drie vredesorganisaties op zondag 29 oktober een gesprek over de oorlog in Oekraïne en de rol van de vredesbeweging. 40 jaar geleden leefde er een breed gedragen overtuiging dat massavernietigingswapens geen vrede brengen en de spanningen in de wereld slechts verhogen. Er werden verdragen voor wapenvermindering gesloten.

De bewapening ging echter door en bereikte ongekende hoogten. Die wapens brachten geen vrede. Er werden nieuwe vijanden gevonden en gecreëerd, oude werden in ere hersteld. Wapenindustrie en
wapenhandel bloeien als nooit tevoren.

Vandaag overheerst in het politieke debat en in de media de roep om steeds meer en steeds krachtiger wapens. Niet alleen als reactie op de agressie van Rusland ten aanzien van Oekraïne, maar
ook als vanzelfsprekend antwoord op andere geopolitieke kwesties. Voor kritische vragen is geen ruimte, laat staan voor afwijkende meningen. Toch raakt de vrede steeds verder weg, vallen er steeds meer doden en gewonden en neemt daardoor het aantal getraumatiseerde mannen, vrouwen en kinderen toe. De vernietiging is enorm. En zo wordt het iedere dag moeilijker om tot vrede te
komen. Terwijl we op enig moment in Europa en in de wereld toch samen verder zullen moeten. Ook om de problemen aan te pakken waar de wereld voor staat: honger, armoede, onrecht,
klimaatverandering en milieuaantasting

Wie vrede wil, moet een vredesbeleid voeren. Dus niet meer wapens en hogere militaire uitgaven, maar de-escalatie, diplomatie, afschaffing van kernwapens en een streng wapenexportbeleid. Stop Wapenhandel en Kerk en Vrede met het oog op de verkiezingen eerder al de flyer ‘Kies voor vredesbeleid’.

Deze zondag wordt daar over gesproken. Het programma van de dag:

  • Opening en leiding: Harrie Lindelauff (Stop de Oorlog Amsterdam)
  • “Over oorlog, verlamming en lijnen van verantwoordelijkheid”, inleiding door Jolle Demmers, hoogleraar Conflictstudies aan de Universiteit Utrecht
  • Inleiding over de positie van de vredesbeweging door Wendela de Vries, onderzoeker bij Stop Wapenhandel
  • Forumdiscussie over de mogelijkheden waarover vredesgroepen beschikken, met Erik v.d. Zanden (The Hague Peace Projects), Bram Grandia (Kerk en Vrede), Willem de Haan (Vredesmagazine), David de Beer (Pax Ambassade van Vrede Vlaardingen).
  • Gesprek tussen sprekers, forum en zaal

De organisatie van de bijeenkomst wordt verzorgd door Kerk en Vrede, Stop Wapenhandel en The Hague Peace Projects.