Dialoogbijeenkomst Christendom en slavernij – Doorwerking en de OostVaak wordt gesproken over de doorwerking van het slavernijverleden in het heden. Maar wat bedoelt men daar eigenlijk mee? De doorwerking kent vele gezichten, en er leven uiteenlopende standpunten over. Kom naar een of meerdere dialooggesprekken bij Christendom en slavernij. De bijeenkomsten bieden ruimte om – onder leiding van een wetenschapper en een gespreksleider met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van het slavernijverleden voor het heden en de toekomst.

De dialoogbijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met De Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’. De stichting heeft als doel het slavernijverleden van Nederland en in het bijzonder dat van kerken aan de orde stellen. De stichting werkt aan bewustwording, erkenning, dialoog, verwerking en verzoening.

6 juli van 14.00 – 15.30: ‘Doorwerking en de Oost’
Inleider: Wim Manuhutu, historicus, erfgoeddeskundige en onderzoeker aan de VU
Reflectant: Paul The, arts en voormalig voorzitter SKIN.

Deze bijeenkomst gaat over de verwevenheid van de kerk en religie bij de Europese koloniale slavernij. De focus ligt op de slavernij in het Nederlandse rijk in de Indische Oceaan. Ook is er aandacht voor de doorwerking van de slavernij in het heden.

Volgende bijeenkomsten: 24 augustus en 21 september.

Opgave verplicht (er is plaats voor maximaal 15 deelnemers) via de website van het museum.