Bijeenkomst project Ongekende jaren


  • Datum:

In 2019 startte het project ‘Ongekende Jaren’. Daarmee worden de jaren 1960-1990 bedoeld; toen er een grote activiteit was van kerkelijke en aan de kerken gelieerde organisaties die zich bezighielden met maatschappelijke vragen, in het bijzonder de Derde Wereld. Velen hebben die jaren als belangrijk ervaren en zijn er van overtuigd dat de ervaringen uit die tijd waardevol zijn. Op 30 maart aanstaande is er, in Amersfoort, een bijeenkomst rond dit project ‘Ongekende jaren’.

Aan de hand van twee lezingen wordt gesproken over het Conciliair Proces en Derde Wereld-initiatieven. Een wetenschapper en een jongere leiden de gesprekken rond deze thema’s in, aan de hand van eigen onderzoek en verdieping.

In het Conciliair Proces bogen christenen van uiteenlopende kerkelijke denominaties in Nederland en elders zich over grote internationale problemen: honger en armoede in ontwikkelingslanden, milieuvervuiling, racisme, genderongelijkheid, oorlogsdreigingen. In Nederland werden campagnes opgestart, organiseerde men heuse ‘kerkendagen’ met zo’n 18.000 bezoekers, parochies en gemeenten door heel Nederland organiseerden activiteiten als ‘bezinningsavonden’ en een bibliotheek werd volgeschreven over deze onderwerpen.

Tijdens deze bijeenkomst wordt ook gekeken naar de Pleingroep en Sjaloom, die een zeer belangrijke stimulans zijn geweest voor de Derde Wereldbeweging in Nederland.

Alle betrokkenen en belangstellenden zijn van harte welkom en worden gevraagd om zich aan te melden per e-mail