Assemblee Conferentie van Europese Kerken


  • Datum:
  • Locatie: Tallinn
  • Adres: , Tallinn

De Conferentie van Europese Kerken (CEC) houdt haar 16e Algemene Assemblee van 14 tot 20 juni 2023 in Tallinn, Estland, met als thema ‘Onder Gods zegen – de toekomst vormgeven’. Deze Algemene Assemblee wordt georganiseerd door de Kerken die lid zijn van de CEC in Estland, de Estlandse Evangelisch-Lutherse Kerk en de Orthodoxe Kerk van Estland.

Om de vijf jaar komt de Algemene Assemblee bijeen om besluiten te nemen voor de toekomst van conferentie. De vergadering brengt deelnemers bijeen die de bij de CEC aangesloten kerken, organisaties en nationale raden vertegenwoordigen. De vergadering zal ook de nieuwe bestuursleden kiezen die het werk van de CEC voor de komende vijf jaar leiden.

De CEC is een gemeenschap van 114 orthodoxe, protestantse, anglicaanse en oud-katholieke kerken uit heel Europa, plus meer dan 40 nationale raden van kerken en organisaties in partnerschap. De conferentie werd in 1959, na de Tweede Wereldoorlog, opgericht om te werken aan heling en vrede. Samen met haar oecumenische partners vertegenwoordigt ze meer dan 380 miljoen gelovige Europese burgers.