Amazing Grace – slavernijwandeling


  • Datum:
  • Locatie: Dominicanenkerk
  • Adres: Assendorperstraat 27, Zwolle
  • Organisatie: Parochie Dominicanenkerk en parochie Thomas à Kempis in Zwolle

Rond de Dominicanenkerk in Zwolle wordt de komende maanden een reeks activiteiten georganiseerd rond slavernij en bevrijding daarvan in verleden en heden. De parochie van de Dominicanenkerk kent sinds 20 jaar een Caribische gemeenschap, met maandelijks een eigen viering in het Papiaments. Samen met het Nederlandssprekende deel van de parochie en met de parochie Thomas à Kempis (van de ‘Peperbus’) organiseert zij nu de reeks ‘Amazing Grace’, naar het wereldberoemde lied over onderdrukking en bevrijding.

De reeks ‘Amazing Grace’ sluit aan bij het herdenkingsjaar (afschaffing van) slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden (2023-2024), dat aanving met de excuses voor het slavernijverleden die de koning aanbood op 1 juli 2023. De reeks biedt plaats voor heel diverse activiteiten:

7 april: de geschiedenis van Zwolle is verweven met slavernij. In deze wandeling hoor je verhalen over slaafgemaakten, VOC-kapiteins, koloniale handelaren en Zwollenaren die zich uitspraken tegen de slavernij. De verhalen worden verteld door historisch antropoloog Elly Touwen-Bouwsma en historicus Lucia de Vries. Stadsdichter Bauke Vermaas laat stemmen van verdrukking en verzet uit de stad horen.

Toekomstige activiteiten

18 april: een ‘kloosterbioscoop’ met de film Moeder Suriname

25 mei: afsluiting met een  oecumenische kerkelijke viering met representanten van geloofsgemeenschappen uit verschillende gebieden die een koloniale geschiedenis delen met Nederland

De reeks ‘Amazing Grace’ gaat nadrukkelijk niet alleen over het verleden en over schuld, maar ook over onrecht in het heden en over hoop en inspiratie om elkaar te blijven zoeken en vinden. De website van de dominicanen meldt: “Ontdek meer over het verleden van de plek waar je woont, de traditie waarin je staat, verrijk je blik met andere perspectieven, put kracht en inspiratie uit het verleden, om samen te zoeken naar bevrijding in heden en toekomst.”

Informatie en tickets: www.dominicanenzwolle.nl.