Evenementcategorie: Raad van Kerken

Houd moed, sta op, Hij roept u!

Onlinebijeenkomst rondom vluchtelingen, waarin de meest actuele thema’s rond de asielproblematiek in Nederland aan de orde komen, met bijzondere aandacht voor de positie van ongedocumenteerden in ons land. >>

Bonhoeffer75

Op 8 mei 2021wordt in Culemborg de landelijke ontmoetingsdag Bonhoeffer75 gehouden. >>