Update religieuze samenkomsten

De Boeddhistische Unie, het Contactorgaan Moslims en Overheid, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en de Hindoeraad hebben een gezamenlijke richtlijn opgesteld aangaande religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten.