Collecte

De Raad van Kerken heeft 50.000 euro per jaar nodig vanuit de collecten die parochies en kerken plaatselijk houden. We vragen daarom alle plaatselijke raden van kerken om het onderwerp aan te kaarten bij de kerken locaal.

We zullen u verder vanaf deze plaats blijven informeren over het verloop van de actie. Op dit moment is er ongeveer tien procent binnen. Het gaat om giften van particulieren en om collecten die zijn gehouden, meest in de week van gebed om eenheid. Klop aan bij uw locale gemeenten en parochies en vraag hen ook een collecte te bestemmen voor de landelijke Raad van Kerken. Het kan ook gaan om een deurcollecte, zodat er niet op het bestaande rooster hoeft te worden ingegrepen.

Als u dat wilt kunt u folders gratis bestellen bij het bureau van de landelijke raad. Die kunt u dan in de dienst klaarleggen op de stoelen of een week voor de collecte al uitdelen, zodat mensen een idee hebben van waar het geld naar toe gaat. Het totaalbedrag kunt u overmaken ten name van de Stichting Vrienden van de Raad van Kerken, NL09 INGB 0000 5598 39, t.n.v. Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland o.v.v. collecte of gift. De persoonlijke bijdragen zijn aftrekbaar van de belasting.  

We zijn blij met ieder initiatief. Als u twijfelt en een goede gelegenheid zoekt, zou u kunnen denken aan zondag 11 juni 2017 (of zaterdag 10 juni), dat is de zondag (of zaterdag) na Pinksteren. Het is dan zondag trinitatis, de zondag waarop de kerken de eenheid in veelvuldigheid van God gedenken. 

Iemand die persoonlijk een gift overmaakte, schreef: 'Ik vind het belangrijk dat het oecumenische werk verder gaat. Vandaar'. 

Iemand die de opbrengst van de collecte stuurde, vertelde in een begeleidend telefoongesprek: 'We hebben bij een oecumenische dienst gecollecteerd voor de landelijke Raad. Vroeger zochten we een ander doel, maar we begrijpen dat er nu voor ons landelijke werk geld nodig is en we vinden het belangrijk dat het oecumenische werk landelijk zichtbaar blijft en een stimulans krijgt'. 

Bij het bureau komen allerlei vragen binnen over de collecte. Klik hier voor FAQ.

Downloaden folder: klik hier

Voor uitleg van de voorzitter Dirk Gudde over de noodzaak te collecteren: klik hier


Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan