Oecumenisch Bulletin

informatieblad van de Raad van KerkenIn novemer 2017 verscheen het derde en laatste nummer van 2017, met als titel 'Europa'. In dit nummer informatie over de Europese Kerkenconferentie, de commissie Faith and Order van de Wereldraad en de Oecumenelezing 2018 door  Antje Jackelén, aartsbisschop van Uppsala, die zal spreken over Europa: reformatie en verantwoordelijkheid.

U kunt dit bulletin hier downloaden: klik hier


Verschijnt met ingang van 1 januari 2009 3 x per jaar (soms 2 x)
Een maal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Daarnaast verschijnt 2 x (soms 3 x) per jaar een special (Oecumenische Bezinning)
redactie en administratie: secretariaat Raad van Kerken

Oecumenisch Bulletin (pdf):
2/2017: klik hier
1/2017: klik hier
2/2016: klik hier
1/2016: klik hier
3/2015: klik hier.
2/2015: klik hier.
1/2015: klik hier
2/2014: klik hier
1/2014: klik hier
3/2013: klik hier
2/2013: klik hier
1/2013: klik hier
3/2012: klik hier
2/2012: klik hier
1/2012: klik hier
2/2011: klik hier
1/2011: klik hier

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl